Djurtransportör

Åkeri

För att transportera och sköta djur krävs särskild kompetens. Detta bygger på EU-förordningen om skydd av djur under transport EG nr 1/2005 och som tillämpas inom hela EU från 2007-01- 05.

Den förare som utför djurtransporter samt skötare inom ekonomisk verksamhet måste enligt lag ha ett giltigt kompetensbevis (DKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar DKB för att genomföra djurtransporter. Transportören måste även ha tillstånd från Jordbruksverket för djurtransport. För att få transportera djur gäller även särskilda transportregler där många myndigheter samspelar – till exempel Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, landets veterinärer och Länsstyrelser, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och/eller Tullverket.

För att få ett djurkompetensbevis krävs en grundutbildning för de specifika djurslag man skall transportera. I Sverige varierar utbildningslängden beroende på hur många djurslag som ingår i utbildningen. För häst, fjäderfä och får/get är den på en dag. Övriga djurslag är på fler dagar. Utbildningslängden varierar också mellan olika EU-länder. TYA som certifierad och godkänd utbildare för alla djurslag anordnar dessa utbildningar på 1-3 dagar.

Ett får ser in i kameran

Fortbildning

Djurkompetensbeviset gäller inom hela Europa och har en tillsvidaregiltighet under förutsättning att du inte döms för någon allvarlig överträdelse av djurskyddslagen.

I utbildningen ingår:

  • lagstiftningen på området
  • djurfysiologi – fysiologiska behov och beteenden, till exempel tecken på stress
  • djurhantering under transport
  • hur körsättet påverkar djurs välbefinnande
  • akutvård för djur
  • säkerhet för dem som har hand om djuren

Du kan gå din fortbildning hos någon av det de godkända utbildningsanordnare som har tillstånd från Jordbruksverket. Du kan läsa mer om TYAs DKB-kurser på TYA-skolan. På Jordbruksverkets hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

Du kan läsa mer om djurkompetensbevis och transporter av djur på Jordbruksverkets hemsida under fliken Djur.

Tappat kortet?

Har du gått en utbildning hos TYA för att transportera djur och blivit av med ditt kompetensbevis och behöver ersätta det ska du:

  1. Skriv ett mail där du uppger ditt personnummer och ange Djurkompetensbevis som ämne.
  2. Skicka mailet till info@tya.se.
  3. Invänta svar och betala sedan in 185 kr till bankgiro 262-9160. Som referens anges ditt personnummer, namn samt Djurbevis.
  4. Efter mottagen betalning skickas ett nytt kompetensbevis till dig.

Handbok för djurtransporter

På djurtransporter.nu kan du ladda ner Handbok för djurtransporter som pdf.

Tre kossor ser in i kameran

Regler

Reglerna om DKB finns i Rådets förordning (EG) nr 1/2005 (av den 22 december 2004) om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 samt Statens Jordbruksverkets författningssamling SJVFS 2010:2 (kallad L5).

Vill du veta mer?

Webbsidan djurtransporter.nu är ett hjälpmedel för dig som är utbildare.

Pig leaning over the railing of his cot

Djurtransportörer som kör grisar sökes till forskningsprojekt

En grupp forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara ska i ett nytt projekt undersöka chaufförers arbetsmiljö och grisars välfärd vid lastning och avlastning i samband med slakttransport. En pilotstudie från 2014 har visat att olika personer använder mycket olika arbetssätt när de lastar grisar och att arbetet utförs under stor tidspress.

Studien innehåller dels två enkäter med frågor om arbetsmetoder, arbetsförhållanden och hälsobesvär och dels en praktisk del där chaufförer och grisar observeras under lastning och avlastning. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas och planeras pågå fram till 2021.

Kontakta projektdoktorand Sofia Wilhelmsson för mer information eller frågor:
E-post sofia.wilhelmsson@slu.se, tel. 0511-672 55

360-film: Patrik djurtransporter
Den här filmen är en så kallad 360-film och visar hur lastning och lossning av djur går till. 360-tekniken fungerar allra bäst med vr-hjälm men man kan också använda muspekaren för att snurra runt i filmen.

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

08-734 52 27

henrik.farnbo@tya.se

Dela