Praktiska hjälpmedel

Här finns OSA-guidens hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

För att ta del av OSA-guidens hjälpmedel behöver du vara inloggad på Mina tjänster på tya.se samt ha en licens. Om du inte redan har en licens beställer du den i TYAs webbshop.

Få en överblick över ditt företags organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete, gör OSA-kollen.

Hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns i TYAs SAM-guide.

Policys, mallar och rutiner

Policy Kränkande särbehandling – förslag Arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Policyn ska vara känd för alla i verksamheten. Exemplet här innehåller en förklarande text om varför ni ska ha en rutin samt exempel på hur en policy kan utformas. Ni behöver lägga in ert eget företagsnamn i dokumentet. 

Rutin – Kränkande särbehandling Blankett färdig att använda. Ni behöver endast
lägga in ert eget företagsnamn i dokumentet och
vilka stödfunktioner just ni har.

Instruktion vid anmälan eller signal – Arbetstid Ett problem eller en situation som är,
eller kan leda till, en hälsorisk på en arbetsplats ska
utredas och undersökas. I vårt förslag får du som
uppgiftsfördelad chef vägledning.

Instruktion vid anmälan eller signal – Arbetsbelastning Ett problem
eller en situation som är, eller kan leda till, en
hälsorisk på en arbetsplats ska utredas och
undersökas. I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad
chef vägledning.

Instruktion vid anmälan eller signal – Kränkande särbehandling Arbetsgivare
är skyldiga att agera omedelbart efter kännedom
om att kränkande särbehandling förekommer.
I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad chef
vägledning.

Tillbudsrapport gällande arbetstid och arbetsbelastning 
Precis som med fysiska
tillbud ska även tillbud kopplade till OSA anmälas.

Anmälan om kränkande särbehandling
Uppstår en situation vilken uppfattas som
kränkande ska den anmälas.
 

Checklistor

Övriga hjälpmedel