Praktiska hjälpmedel

Här finns OSA-guidens hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

För att ta del av OSA-guidens hjälpmedel behöver du vara inloggad på Mina tjänster på tya.se samt ha en licens. Om du inte redan har en licens beställer du den i TYAs webbshop.

Få en överblick över ditt företags organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete, gör OSA-kollen.

Hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns i TYAs SAM-guide.

Policys, mallar och rutiner

Checklistor

Övriga hjälpmedel