Praktiska hjälpmedel

Här finns OSA-guidens hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

För att ta del av OSA-guidens hjälpmedel behöver du ha ett lösenord. Om du inte redan har ett lösenord beställer du det i TYAs webbshop.

Få en överblick över ditt företags organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete, gör OSA-kollen.

Hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns i TYAs SAM-guide.

Hjälpmedlen är i form av pdf-filer som är bäst att öppna med Acrobat reader.

Policys, mallar och rutiner

Checklistor

Övriga hjälpmedel

Dela

Skriv ut