Feedback

Hur kan du som arbetsledare använda dig av feedback i arbetsmiljöarbetet?

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen för att motivera, förändra och förbättra beteenden som påverkar säkerheten i arbetet. Att ge positiv feedback på säkra beteenden och konstruktiv feedback på riskfyllda beteenden är viktiga verktyg för en arbetsledare.

För att vara effektiv ska feedback komma så snart som möjligt, beskriva beteendet och konsekvenserna, vara ärlig och ha ett tydligt syfte att hjälpa.

Vid all typ av feedback gäller det att beskriva beteendet och dess effekt så objektivt som möjligt. Beskrivningarna bör undvika tolkningar och istället vara observerbara, pålitliga, mätbara och specifika.

Sakerhetskultur3

Vad är feedback?

Feedback är information om ett beteende som ges till en person. Det handlar om att förse en person med information som gör det möjligt för honom att förändra sitt beteende eller vidmakthålla ett önskat beteende.

Positiv feedback

Positiv feedback – uppmuntrar önskvärt beteende och ökar sannolikheten för att det ska inträffa framöver.

Konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback – syftar till två saker: att minska ett oönskat beteende och att klargöra och uppmuntra ett önskat beteende.

Ingen feedback

Ingen feedback – att göra ingenting är att göra någonting! Frånvaron av feedback kan bli en kraftfull konsekvens, där beteendet lämnas åt slumpen.

Sakerhetskultur2_1

Så ger du positiv feedback

Ge feedback så snart som möjligt efter beteendet. Beskriv beteendet: det som personen gör. Beskriv effekten och resultatet av beteendet – varför det är bra! Vänta inte tills beteendet är perfekt, ge positiv feedback även vid små förbättringar av beteendet. Säg inte ”Bra, men…”. Blanda inte positiv och konstruktiv feedback! Var 100 procent ärlig.

Så ger du konstruktiv feedback

Ge feedback så snart som möjligt efter beteendet. Diskutera beteendet i enrum. Ge inte konstruktiv feedback när du är arg eller upprörd. Beskriv det oönskade eller ineffektiva beteendet och den negativa påverkan det har. Beskriv det beteende som är att föredra på ett specifikt och objektiv sätt, så att du är säker på att personen har kunskap om det önskvärda beteendet. Beskriv konkreta beteenden, inte personlighetsdrag. Använd jag-form och stå för det du säger. Säg ”Jag skulle vilja” istället för ”Man tycker” eller ”Du måste”. Låt personen ge förslag på lösningar och sedan sammanfatta vad ni kommit fram till. Försök upptäcka förbättringar av beteendet och ge positiv feedback!

Ingen feedback

Om ingen positiv feedback ges till ett önskat beteende så är det troligt att beteendet minskar. Och om ingen konstruktiv feedback ges till ett oönskat beteende så är det troligt att beteendet fortsätter eller ökar. Konstruktiv feedback är utvecklande till sin karaktär.

Dela