Informationsmaterial och guider för flyg

TYA har tagit fram information- och utbildningsmaterial för dig som arbetar i eller är intresserad av flygbranschen. Materialet ger dig bra vägledning och kan ge råd och stöd i ditt arbete.

Mer material för flyg hittar du i TYAs webbshop.

Ergonomi flygplanslastare

Ergonomi för flygfraktsarbetare och flygplanslastare

Den här guiden ger dig som lastar flyg med bagage eller gods tips på hur du kan arbeta för att undvika onödigt belastande arbetsställningar.

I guiden hittar du också tränings- och stretchövningar som är bra för just din yrkesgrupp.

Länk till materialet.

Handskar

Arbeta säkert! – Kemiska produkter inom flyget

Ett häfte om att arbeta säkert med kemiska produkter, vid service- och underhålls- och reparationsarbete av flygfarkoster. Innehållet omfattar bland annat grundläggande kemi, kemiska hälsorisker och förvaring av kemikalier. Här ges också exempel på vanligt förekommande arbeten, och på bra metoder och lösningar.

Länk till materialet.

Om tre år kan det här vara du

Vill du arbeta i en högteknologisk bransch, med goda möjligheter till utveckling och där du kan få arbeta utomlands – eller plugga vidare om du känner för det?
Då ska du titta närmare på utbildningen till flyg- och helikoptermekaniker!

Länk till materialet.

Cargo- och flygplanslastares Arbetsmiljö – en rapport

2010–2012 genomförde TYA tillsammans med Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle ett arbetsmiljöprojekt med syfte att kartlägga cargo- och flygplanslastares arbetsmiljö. Syftet var även att komma med förslag på förbättringsåtgärder för att minska belastningsrelaterade skador och sjukdomar. Initiativet togs av Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Flygbranschen. Projektet finansierades med bidrag från AFA.

Lastningspersonal hade länge påtalat att deras arbetssituation orsakade arbetsskador och arbetssjukdomar. 71 procent rapporterade besvär i axlar och skuldror och 45 procent rapporterade besvär i handleder och händer. Lastningspersonal arbetar ofta med böjd bål, speciellt inne i containrar eller i ett lastningsutrymme.

Idag har arbetssituationen till viss del förbättras med allt fler öppna containrar och hjälpmedel.

En sammanfattning av projektet finns att läsa i Cargo- och flygplanslastares arbetsmiljö

Dela