Transportutbildning

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Satsning på att få fler lastbilschaufförer!

Fem lastbilschaufförer berättar om varför de älskar sitt yrke.

Åkeribranschen behöver 50 000 nya lastbilschaufförer och därför gör vi på TYA nu en långsiktig satsning med syfte att göra lastbilschaufförsyrket mer attraktivt. Våren 2019 intervjuade vi ett antal lastbilschaufförer i olika åldrar och inom yrkets olika inriktningar hur de ser på sitt jobb, och varför de valt detta yrke. De svar vi fick visar en yrkesgrupp som älskar sitt yrke. Bland annat uppskattar de friheten och variationen i yrket, och även yrkesskickligheten – att manövrera ett stort fordon, att lasta smart, att behärska alla hjälpmedel runt och på bilen – ser de som utmanande och stimulerande.

Under vecka 46 lanseras satsningen med en kampanj i sociala medier. Vi vänder oss både till ungdomar som ska välja gymnasielinje, och till redan yrkesverksamma som kan tänka sig att byta yrke och bli lastbilschaufför.

Annonserna ska i första hand ändra synen på yrket, men också väcka nyfikenhet och intresse hos dem som skulle kunna trivas som lastbilschaufförer. De som blir intresserade kan klicka sig vidare till en kampanjsida där de kan hitta längre filmer med våra ambassadörer, läsa artiklar, göra testet ”Vilken lastbilschaufför är du?” och – så klart – läsa om hur man går till väga för att utbilda sig.

Välkommen att ta del av fem fantastiska ambassadörers berättelser! Och hjälp oss gärna att sprida informationen i era egna sociala kanaler!

Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. Vi kan se att 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är en positiv siffra, men en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. Det är tydligt att många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man skulle kunna säga att kompetensbehovet nu är tillbaka på samma höga nivå som innan konjunkturuppgången.

I rapporten kan vi också se att det skiljer sig mycket mellan olika regioner och del branscher. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger hälften av åkerierna att de planerar att anställa, medan inget åkeri i Blekinge län säger att de tänker anställa. Många åkerier vittnar också om en oförändrad efterfrågan på transporter under perioden mars–maj.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov Åkerier 2020

Intervju med TYAs Lasse Holm

Se den filmade intervjun med Lasse Holm om årets Trendindikator kompetensbehov.

Fler kvinnor på väg in i branschen - Trendindikator 2019
2019 års Trendindikator visade att trycket på transportbranschen fortfarande var högt. En trend var att fler kvinnor valde yrket. Andelen kvinnor som kör lastbil är 7 procent, men på gymnasieskolornas transportutbildning är närmare 25 procent av eleverna kvinnor.

I TYAs årliga Trendindikator 2019 uppgav 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedömdes behovet vara uppemot 6 000 förare. Efterfrågan var den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

På bilden: Sofie Persson, lastbilsförare, Forslunds Bulktransport AB i Gävle. Foto: Alfred Runow
Läs mer

Bättre arbetsmiljö

En trend är att fler kvinnor är på väg in i yrket. Av landets lastbilsförare är cirka 7 procent kvinnor, men på gymnasieskolans transportutbildning är i dag närmare 25 procent av eleverna kvinnor. Utvecklingen välkomnas av Ann Liljeholm, driftchef på Lindströms Transport i Luleå som jobbar aktivt med jämställdhet.

– Det är otroligt roligt och välbehövligt. Branschen kan ibland vara lite grabbig och det förekommer fysiskt tunga arbetsuppgifter. Med fler tjejer i lastbilen kan vi ställa högre krav på leverantörerna och se till att det finns hjälpmedel för lastning och lossning. Det blir en bättre arbetsmiljö för alla.

Enligt Ann Liljeholm ska det inte spela någon roll om man är kille eller tjej, om man är fysiskt stark eller inte.

– Det ska finnas förutsättningar att klara jobbet oavsett. Föraryrket handlar om så mycket mer än att köra lastbil. Du ska kunna hantera kunder och digitala orderverktyg. Det krävs en helt annan typ av person i dag än för 20 år sedan.

Hur kan åkerierna bli bättre på att locka kvinnor till branschen?

– Ibland uppstår en trist jargong som alla åkerier måste jobba med för att få bort. Vi måste bemöta våra anställda på ett sätt så att alla vill stanna i yrket. Sedan tror jag på individuella scheman, att hjälpa de anställda att lösa livspusslet. Jag är övertygad om att det är ett skäl till att så få slutar hos oss, säger Ann Liljeholm.

”Yrket har förändrats”

Frågan är dock inte helt okontroversiell. Åkarprofilen Ralf Ekdahl, som driver Ekdahl Miljö i Skurup, har tidigare uttalat sig om att kvinnor inte hör hemma bakom ratten. Men yrket har förändrats och så även hans åsikter.

– När jag började köra var jobbet mycket tyngre. Du var tvungen att kunna byta däck på lastbilen och lasta och lossa godset för hand. I dag är det helt annorlunda. Bilarna är lätta att köra, det finns handtruckar och smäller däcket ringer du en bärgare. Jag har åtta fast anställda kvinnor som kör för mig och de är superduktiga.

Det är fortfarande stor brist på förare i Sverige, ser du någon lösning?

– Jag tycker att skolorna borde samarbeta mer med åkerierna. Det finns elever som går tre år på transportutbildningen, men som sen inte fungerar i yrket när de kommer ut. Satsa pengarna på bra lärare, låt åkeriernas chaufförer vara handledare och se till att de som utbildar sig blir anställningsbara, säger Ralf Ekdahl.

 

Ralf Ekdahl och Ann Liljeholm

 

FAKTA: Kvinnor i branschen

  • Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).
  • Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.

Förarbrist och ny trend

Lasse Holm 2019 om förarbristen och trenden att fler kvinnor söker sig till yrket.

Kontaktperson

Lasse Holm

Projektledare

08-734 52 31

lasse.holm@tya.se

Dela