Transportutbildning

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Christopher2

Satsning på att få fler lastbilschaufförer!

Sverige har fortfarande stor brist på lastbilschaufförer. I en långsiktig satsning på unga ambassadörer vill TYA locka fler ungdomar att söka Transportprogrammet.

Enligt TYA:s årliga rapport Trendindikatorn behövs det 50 000 nya förare i Sverige de kommande tio åren. Eftersom gymnasiets transportprogram är en viktig källa för kompetens i branschen har Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, valt ut sju elever som visar upp sin skolvardag på Instagramkontot @blilastbilschauffor. Allt för att locka fler gymnasieväljare till transportyrket.

– Vi vill höja statusen i branschen och visa på alla möjligheter och inriktningar som finns. För att få genomslag vill vi att ungdomar möter andra ungdomar. De pratar samma språk, bidrar med närvaro, engagemang och verklighet. Att få följa våra ambassadörer under en längre tid tror vi är en riktigt bra inspirationskälla. De representerar framtidens lastbilschaufförer, säger Anna Södermark, projektledare kommunikation på TYA.

Ambassadörerna går i årskurs två och tre på transportinriktningen på Fordons-och transportprogrammet och kommer alla från skolor som varit finalister i Årets Transportskola, ett pris som hyllar skolor med hög kvalitet och nytänkande. Sex gymnasieskolor från Klippan i söder till Sollefteå i norr finns representerade.

– Det är roligt att få vara med och visa vad vi gör på programmet och skolan. Jag gillar att vi får så mycket eget ansvar, att det är en så varierad linje och att det finns så breda möjligheter till vad man kan bli i framtiden, säger Ella Pettersson elev på Oscarsgymnasiet, som vann utmärkelsen Årets Transportskola 2020.

Praktikplatsen, körkorten eller gemenskapen – vad TYAs unga ambassadörer tycker är det bästa med Transportprogrammet varierar. Enligt Lasse Holm, projektledare på TYA, har transportutbildningen flera fördelar, inte minst för att i princip alla som tar examen får jobb direkt efter gymnasiet.

– De som väljer den här utbildningen går en ljus framtid till mötes. Alla mätningar tyder på att godstransporterna kommer att öka fram till 2040 och utvecklingen inom e-handeln, med allt fler hemleveranser, gör att det behövs fler som kör ut varorna, säger Lasse Holm.

Här är alla ambassadörerna

  • Ella Pettersson, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
  • Victoria Johansson, Vreta Utbildningscentrum, Vreta Kloster
  • Axel Niklasson, Tegelbruksskolan, Klippan
  • Moa Lindell, STFG, Stockholm
  • Christopher Lenander, STFG, Stockholm
  • Linus Granholm, Sollefteå Gymnasium, Sollefteå
  • Frida Åkerberg, Elof Lindälvs Gymnasium, Kungsbacka

Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. Vi kan se att 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är en positiv siffra, men en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. Det är tydligt att många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man skulle kunna säga att kompetensbehovet nu är tillbaka på samma höga nivå som innan konjunkturuppgången.

I rapporten kan vi också se att det skiljer sig mycket mellan olika regioner och del branscher. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger hälften av åkerierna att de planerar att anställa, medan inget åkeri i Blekinge län säger att de tänker anställa. Många åkerier vittnar också om en oförändrad efterfrågan på transporter under perioden mars–maj.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov Åkerier 2020

Intervju med TYAs Lasse Holm

Se den filmade intervjun med Lasse Holm om årets Trendindikator kompetensbehov.

Dela