Transportutbildning

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Satsning på att få fler lastbilschaufförer!

Sverige har fortfarande stor brist på lastbilschaufförer. I en långsiktig satsning på unga ambassadörer vill TYA locka fler ungdomar att söka Transportprogrammet.

Enligt TYA:s årliga rapport Trendindikatorn behövs det 50 000 nya förare i Sverige de kommande tio åren. Eftersom gymnasiets transportprogram är en viktig källa för kompetens i branschen har Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, valt ut ambassadörer som visar upp sin skolvardag på Instagramkontot @blilastbilschauffor. Allt för att locka fler gymnasieväljare till transportyrket.

– Vi vill höja statusen i branschen och visa på alla möjligheter och inriktningar som finns. För att få genomslag vill vi att ungdomar möter andra ungdomar. De pratar samma språk, bidrar med närvaro, engagemang och verklighet. Att få följa våra ambassadörer under en längre tid tror vi är en riktigt bra inspirationskälla. De representerar framtidens lastbilschaufförer, säger Anna Södermark, projektledare kommunikation på TYA.

Ambassadörerna går i årskurs två och tre på transportinriktningen på Fordons-och transportprogrammet och kommer alla från skolor som varit finalister i Årets Transportskola, ett pris som hyllar skolor med hög kvalitet och nytänkande.

– Det är roligt att få vara med och visa vad vi gör på programmet och skolan. Jag gillar att vi får så mycket eget ansvar, att det är en så varierad linje och att det finns så breda möjligheter till vad man kan bli i framtiden, säger Ella Pettersson elev på Oscarsgymnasiet, som vann utmärkelsen Årets Transportskola 2020.

Praktikplatsen, körkorten eller gemenskapen – vad TYAs unga ambassadörer tycker är det bästa med Transportprogrammet varierar. Transportutbildningen har flera fördelar, inte minst för att i princip alla som tar examen får jobb direkt efter gymnasiet. De som väljer den här utbildningen går en ljus framtid till mötes. Alla mätningar tyder på att godstransporterna kommer att öka fram till 2040 och utvecklingen inom e-handeln, med allt fler hemleveranser, gör att det behövs fler som kör ut varorna.

Följ våra ambassadörer här!

Oro för minskning av utbildningsplatser

Behovet av lastbilschaufförer minskar i spåren av lågkonjunkturen, men från extremt höga nivåer. Bristen på kompetens är fortfarande stor, och nu växer oron i branschen att skolans beslutsfattare ska skära i transportutbildningen – på felaktiga grunder.

Efter pandemin har trycket på transportbranschen varit extremt, med stor lastbilsförarbrist som följd. När TYA släpper sin årliga rapport Trendindikatorn Åkeri 2023 har kompetensbehovet minskat något, men det betyder inte att bristen på förare är över.

I årets rapport säger 33 procent av företagen att de behöver nyanställa, jämfört med 41 procent 2022. I antal handlar det om 2 648 lastbilschaufförer de kommande sex månaderna och 5 044 på helåret.

Enkätsvaren vittnar mer om en försiktighet i branschen, inför lågkonjunktur och höjda räntor, än en faktisk nedgång. Det är fortfarande högt tryck på åkerierna och stor efterfrågan på nya chaufförer.

Ladda ner rapporten som pdf.

Dela