Belastningsmodell- KIM1

Introduktion

Modellens syfte är att enkelt ge en indikation om eventuella risker med tunga lyft och repetitivt arbete inom terminal och lagerverksamhet.

  • Den digitala modellen möjliggör simulering av värden och ger direkt feedback till användaren.
  • Har du ej möjlighet att arbeta med elektronisk utrustning? PDF-versionen kan skrivas ut för att användas i produktionsmiljöer som inte tillåter exempelvis mobiltelefon. Ladda ner den här.
  • I webbläsaren Internet Explorer fungerar ej simuleringen som det ska.

Testresultatet presenteras sedan i nivåer klassificerade 1 – 4.

  • Lägre nivå ger mindre risker att skada sig.
  • Högre nivå ökar risken att skada sig under arbetet.

I resultatet presenteras förslag på förbättringar eller åtgärder vid behov.

Tänk på att:

  • Grova uppskattningar och antaganden leder till felaktiga resultat.
  • Om det finns individuella aktiviteter som innebär stor fysisk ansträngning måste de bedömas separat och inte med detta verktyg.
  • Denna modell ger enbart en indikation av risker med att bära och plocka last.
  • Den digitala modellens värden bygger på exakta värden och PDF-en bygger på schablonvärden.

Har du ej möjlighet att arbeta med elektronisk utrustning? PDF-versionen kan skrivas ut för att användas i produktionsmiljöer som inte tillåter exempelvis mobiltelefon.

Ladda ner den här.

1

Välj närmast antal lyft/belastningar du utför under en arbetsdag.

Färre än 1

Fler än tusen

2

Uppskatta den effektiva belastningsvikten.

Under 1 kg

Över 30 kg

3

Välj det bildexemplet som bäst illustrerar hur du lyfter.

4

Välj det påstående som passar bäst in på din arbetssituation.
Resultat

Det finns fyra nivåer varav 1 är bäst och 4 är minst bra resultat.

Svara på alla fyra frågor för att generera ett första resultat.

Nivå 1

Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar. Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till.

Risken för felaktigt utförda lyft ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där varierande vikt hanteras.

Läs mer i materialet: ”Viktmärkning av gods och paket”.


Transportbranschen har kommit överens om att alla paket ska viktmärkas. Paket som inte är märkta ska hanteras som tunga paket. Det är viktigt att viktmärkningen utförs så tidigt som möjligt i leveranskedjan.

Hitta mer information på sidan om viktmärkning.

Nivå 2

Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt om att ändra arbetsplatsens förutsättning.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar. Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till.

Risken för felaktigt utförda lyft ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där varierande vikt hanteras.

Läs mer i materialet: ”Viktmärkning av gods och paket”.


Transportbranschen har kommit överens om att alla paket ska viktmärkas. Paket som inte är märkta ska hanteras som tunga paket. Det är viktigt att viktmärkningen utförs så tidigt som möjligt i leveranskedjan.

Hitta mer information på sidan om viktmärkning.

Arbetsplatsens utformning

Utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för att undvika risker för ohälsa. Att komplettera med lyftbord och lyftbordsvagnar istället för sortering på pall kan förenkla din arbetsbörda.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Läs om belastningsergonomi här.


Mer information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift:

AFS 2012:2 Belastningsergonomi


Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

Nivå 3

Kraftigt ökad belastningssituation som, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar. Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till.

Risken för felaktigt utförda lyft ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där varierande vikt hanteras.

Läs mer i materialet: ”Viktmärkning av gods och paket”.


Transportbranschen har kommit överens om att alla paket ska viktmärkas. Paket som inte är märkta ska hanteras som tunga paket. Det är viktigt att viktmärkningen utförs så tidigt som möjligt i leveranskedjan.

Hitta mer information på sidan om viktmärkning.

Arbetsplatsens utformning

Utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för att undvika risker för ohälsa. Att komplettera med lyftbord och lyftbordsvagnar istället för sortering på pall kan förenkla din arbetsbörda.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Läs om belastningsergonomi här.


Mer information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift:

AFS 2012:2 Belastningsergonomi


Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

Rätt arbetsutrustning

Med rätt sorts hjälpmedel till din arbetsplats minskar risken för både skador.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning


Här kan du läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida om föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare:

Arbetsanpassning och rehabilitering – föreskrifter

Nivå 4

Hög belastningssituation, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar. Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till.

Risken för felaktigt utförda lyft ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där varierande vikt hanteras.

Läs mer i materialet: ”Viktmärkning av gods och paket”.


Transportbranschen har kommit överens om att alla paket ska viktmärkas. Paket som inte är märkta ska hanteras som tunga paket. Det är viktigt att viktmärkningen utförs så tidigt som möjligt i leveranskedjan.

Hitta mer information på sidan om viktmärkning.

Arbetsplatsens utformning

Utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för att undvika risker för ohälsa. Att komplettera med lyftbord och lyftbordsvagnar istället för sortering på pall kan förenkla din arbetsbörda.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Läs om belastningsergonomi här.


Mer information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift:

AFS 2012:2 Belastningsergonomi


Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

Rätt arbetsutrustning

Med rätt sorts hjälpmedel till din arbetsplats minskar risken för både skador.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning


Här kan du läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida om föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare:

Arbetsanpassning och rehabilitering – föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Allt arbetsmiljöarbete ska vara strukturerat och förebyggande. Det handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetet innan de leder till arbetsskador och ohälsa.

På TYAs webbsida finns mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer om SAM här

Justera dina svar för att se hur det kan påverka resultatet.
Skicka resultat

Resultat av ditt val vid manuell hantering med stöd av nyckelmoment för terminal och lager.

Bedömning av manuell hantering

 

Modellen bygger på data som publicerades av Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
TYA vill rikta ett stort tack till KTH och professor Mikael Forsman för hans delaktighet i projektet.

Dela