Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

SAM-cirkel

 

Allt arbetsmiljöarbete ska vara strukturerat och förebyggande. Det handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetet innan de leder till arbetsskador och ohälsa.

I TYAs skrift Håll koll! beskrivs hur arbetet måste genomföras på ett planerat och systematiskt sätt – från kartläggning och undersökning till uppföljning. Broschyren förklarar paragraferna i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

TYA har ett startpaket för att hjälpa åkerier som arbetar med godstransporter att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dela