Rutinkollen

I TYAs Rutinkoll listas de rutiner som krävs för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt andra ofta förekommande rutiner. Den ger en överblick över vilka rutiner företaget har och även ett resultat som kan sparas i pdf-format.

Rutinkollen är dock inte heltäckande, det kan finnas företagsspecifika rutiner som krävs för er verksamhet

Tänk på att företag med 10 eller fler anställda måste ha skriftliga rutiner. Rekommendationen är att alla företag har skriftliga rutiner.

Tillbaka SAM-guidens startsida

Grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har rutin för hur vi samverkar i arbetsmiljöarbetet.

Vi har rutin för hur vi fördelar arbetsmiljöuppgifter.

Vi har rutin för hur vi introducerar nyanställda på vårt företag.

Riskhantering

Vi har rutin för hur vi undersöker vår arbetsmiljö.

Vi har rutin för hur vi för in i handlingsplan.

Vi har rutin för hur vi kontrollerar och följer upp vår handlingsplan.

Kunskaper

Vi har rutin för hur vi säkerställer att vi har tillräckliga kunskaper – övergripande arbetsmiljö.

Vi har rutin för hur vi säkerställer att vi har tillräckliga kunskaper – kopplade till risker i arbetet.

Övrigt

Vi har rutin för hur vi årligen följer upp SAM i vårt företag.

Vi har rutin för hur vi rapporterar och utreder ohälsa, olycksfall och tillbud.

Dela