Tips från skolor på aktiviteter

Många skolor arbetar framgångsrikt med olika slags aktiviteter. Här följer en mängd tips, stort som smått, som vi har samlat i en tipsbank och som vi gärna delar med till andra intresserade.

Sociala medier

Om programmet inte redan har konton i sociala medier – se till att registrera er! Låt eleverna sköta det mesta på kontona. Det ger mer material, bättre urval av vad som kan publiceras och mer liv i inläggen. Skolan måste ge eleverna tydliga instruktioner om vad som är ok och inte, bevaka inläggen och följa upp vilka slags inlägg som ger flest träffar.

Öka effekten med bland annat köpta annonser och målgruppsträffar, samt hashtagga högstadieskolor och stora lokala företag för ökad spridning.

Använd skolans bilar

Använd skolans bilar så mycket som möjligt i rekryteringssammanhang. Ta med bilar vid besök på högstadieskolor och andra aktiviteter, låt eleverna få prova att sitta i bilen, om möjligt köra på inhägnat område eller ”köra” kran och plocka saker ur en fiskdamm och liknande. Ta gärna med före detta elever och deras bilar samt bildmaterial, som visar olika slags bilar som eleven kan köra efter att ha gått Transportprogrammet.

Strajpa bilar

Strajpa skolans bilar med reklam för skolan och programmet, då syns de vid övningskörning. Lyssna även med den lokala branschen, om de vill strajpa sina bilar med reklam för skolan. Fördelen för branschen är att de får ett bättre rekryteringsunderlag om fler elever går Transportprogrammet.

Se över hemsidan

Skolans hemsida rekryterar inte elever på egen hand, men är viktig för de elever som överväger att söka. Designen får gärna vara modern men viktigast är att det är enkelt att hitta information och att informationen är korrekt. Lyft programmet på hemsidan med attraktivt bildmaterial, citat från nuvarande och före detta elever, siffror på hur många som får jobb efter utbildningen och korrekt information om utbildningen.

 

Skapa event

Egna event är bra, men samtidigt väldigt resurskrävande. Ett tips är att delta i andras event, till exempel ”kommunens dag”, ”centrumdagen”, ”motordagar” och liknande. Skapa större intresse kring deltagandet med exempelvis lastbilssimulator, elever, före detta elever som berättar om sitt nuvarande jobb, arbetsgivare/branschen och bilar av olika slag. Ta kontaktuppgifter till besökande ungdomar.

Sökande i andra hand

Gör riktade insatser mot elever mot elever som sökt Transportprogrammet i andra och tredje hand. Det kan vara allt från riktade utskick med brev och kurskatalog till mer resurskrävande aktiviteter som events.

Hyr en biograf

Undersök möjligheten att hyra en biograf och bjud till exempel in alla elever i årskurs 8 och 9, eller alla som har sökt programmet i första och/eller andra hand. Presentera programmet från scenen innan filmen börjar och var tillgänglig för frågor efter. Om det finns en film från skolan, så är det ett perfekt tillfälle att visa den innan den ordinarie filmen startar. Tänk på alla detaljer – till exempel popcorn i bägare med skolans logo och ett budskap, dela ut material på plats och skicka rekryteringsmaterial efter.

Lockande Öppet hus

De flesta skolor ordnar Öppet hus, men det är viktigt att skapa ett väl genomtänkt och intressant evenemang. Satsa på att visa det som är speciellt med Transportprogrammet –  skolans bilar och allra helst före detta elever som kommer dit med sina bilar och berättar om sina jobbchanser. Förstärk med bland annat köpta annonser på sociala medier, i lokalpress och riktade utskick. En skola tipsar om att bjuda in räddningstjänsten med bilar och köra full uppvisning med rökmaskiner och liknande.

Tjejdagar

Flera skolor efterfrågar fler tjejer till sina program. Bjud in dem och visa runt på skolan. Låt de tjejer som redan går på programmet guida och berätta, så har de som funderar på att söka möjlighet att ställa frågor till de som verkligen vet. En skola tipsar om en mamma-och dotterkväll, där skolan ger mer information.

Tidigare elever

Tidigare elever kan visa upp vad de arbetar med idag. De är ofta stolta över att göra en insats för skolan och visar gärna upp vilka olika karriärvägar som finns framåt. Flera skolor har också poängterat betydelsen av att dessa elever kommer och visar upp sina fordon.

Föräldrakväll

Flera av eleverna säger att de får rådet av sina föräldrar att gå en ”riktig” linje. Det är därför viktigt att informera föräldrarna om möjligheterna och karriärvägar efter transportprogrammet. Ta reda på vilka hinder eleverna har mött och besvara orosmolnen, så stöttar vi fler elever i valet av transportprogrammet.

Ta kontaktuppgifter

Ta kontaktuppgifter till ungdomar som besöker aktiviteter. Då kan skolan skicka information och inbjudningar direkt till eleven vid senare tillfällen. Skolan måste naturligtvis alltid förhålla sig till GDPR vid hantering av personuppgifter.

Transportkollo

Ett par skolor har ordnat ett ”transportkollo” för högstadieelever, som då får prova på att köra på inhägnat område under ett skollov. Detta har fallit ut med bra resultat och de skolor som har prövat detta ser ett ökat söktryck

Gör olika saker!

Det finns ingen enskild aktivitet som gör hela jobbet, utan det gäller att synas på flera ställen. Det finns ett värde i att erbjuda olika aktiviteter och komma ihåg att elever har olika intressen och de väljer Transportprogrammet av olika skäl – skolan måste tilltala alla dessa.

 

 

 

 

Dela