Prao petroleum

Viktigt att tänka på för dig som ska praoa på en station

Letar du efter praoplats? Eller driver du bensinstation och vill ta emot en praoelev?  Att vara praoelev på bensinstation är spännande och utvecklande och ger dig möjlighet att få ser hur det kan gå till på en arbetsplats. Du lär dig mycket om flera områden och får en inblick i arbetslivet.

Många bensinstationer ser positivt på att ha praoelever och för dig är det ett gyllene tillfälle att få prova ett intressant och socialt yrke. Ta kontakt med den bensinstation du har i närheten för att få reda på mer om dina möjligheter.

Petroleum - Bensinstation

Viktigt att tänka på för dig som ska ha praoelever på din station

  • Bestämmelserna om obligatorisk prao gäller från 1 juli 2018.
  • Prao ska erbjudas i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor.
  • Minimikravet är sammanlagt 10 dagar, men det finns inget som hindrar att huvudmannen organiserar det så att prao omfattar fler dagar.
  • Det är huvudmannen som beslutar om de 10 dagarna fördelas mellan årskurs 8 och 9 eller läggs under endast en av dessa årskurser.
  • Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola… En skolhuvudman kan ta hjälp av elever eller vårdnadshavare för att hitta praoplatser…

(fakta från skolverket.se)

Dela