Bli APL-handledare

Vill du ha möjlighet att coacha framtidens medarbetare – kanske din nästa kollega? Vill du bidra till trygga och kompetenta elever med en efterfrågad kompetens? Är du intresserad av att handleda ungdomar och vuxna?

I så fall ska du gå TYAs APL-handledarutbildning. Där får du

  • grunderna för lärande, körtränings- och trafiksäkerhetsmetodik
  • introduktion till utbildningsmaterial.

Efter godkänd utbildning är du Certifierad APL-handledare

APL-utbildningen tar upp en stor bredd av ämnen och ger mycket kunskap som är viktig för rollen. Det ges också tillfälle till att diskutera, utbyta erfarenheter och prata med andra i yrket om sådant som kan vara utmanande som handledare.

– Upplägget av kursen är bra – alla är inte vana att sitta på ett kontor hela dagar, så det var gott om bensträckare och anpassat för målgruppen. Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka utbildningen. Det säger Ulf Pettersson som är distributionsförare i Stockholm och certifierad APL-handledare.

– Det kommer elever från både gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Oftast är de med mig en eller två veckor och många är återkommande. Jag har en kille som har varit hos mig varje praktikperiod under sin skolgång, det är väldigt kul, fortsätter Ulf Pettersson berätta.

– Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka utbildningen!

Krav på TYA-certifierade APL-handledare

  • Du ska vara minst 25 år och ha minst 3 års yrkeserfarenhet som lastbilschaufför
  • Du ska ha haft C/CE behörighet i 3 år
  • Du ska ha en anställning på minst 50 procent och genomgått TYAs APL-handledarutbildning

Övningskörning/mängdträning sker på företag med TYA-utbildade handledare (efter övningskörning/mängdträning i skolans regi). Handledarna ska ha genomgått TYAs APL-handledarutbildning, eftersom de tränar eleverna i skarpt läge.

TYA-modellen är användbar inom gymnasiets inriktning Transport. Den används även inom arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning. I det senare fallet är körkortsbehörighet och yrkeskompetensbevis avklarade innan övningskörning sker på företaget.

Ansökningsblankett för APL

Om ett företag vill ta emot elever för APL, så kan det skicka en ansökan till TYA. Ansökan fylls i av personalansvarig och den blivande APL-handledaren.

Gör så här:

  • Personalansvarig och den blivande APL-handledaren fyller i ansökningsblanketten
  • Företaget skickar APL-ansökningsblanketten till TYA
  • Ansökan prövas av TYAs regionala utbildningsråd
  • TYA kallar till APL-kurs. Läs mer på våra kurssidor om kursavgift och andra detaljer.

Ladda ner blanketten genom att klicka på länken här, annars hittar du den även nedan. Fyll i den och maila den till info@tya.se.

Blanketten måste vara undertecknad av såväl personalansvarig som den blivande APL-handledaren, för att bedömas av TYAs regionala utbildningsråd.

När APL-handledarutbildningarna är genomförda får företaget en förfrågan om man vill gå vidare till APL-instruktörsutbildning.

Dela