Tillbaka till kurser

Riskhantering

Kursnr: 10415 Antal dagar: 1

Kursdeltagaren ska efter kursen känna sig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Kursen genomförs i samverkan med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
1Tyvärr finns inga kurstillfällen tillgängliga just nu

Kursinformation

Innehåll & mål

- Riskhantering i praktiken
- Några viktiga begrepp
- Riskhanterings process
- Delprocesser och moment
- Riskhanteringens allmänna principer
- Förutsättningar för Riskhantering i Arbetsmiljön (RHA)
- BYAs RHA-modell
- 6-stegsmodellen
Efter genomförd kurs ska du känna dig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Det innebär bl. a. att du aktivt ska kunna medverka i företagets riskbehandlingsarbete och utföra enkla och normala riskanalyser genom att tillämpa BYA´s 6-stegs modell.


För att kunna gå den här kursen skickas kursanmälningen vidare till BYA, därmed kommer uppgifterna även hamna i deras system.


Delta på distans
För att kunna delta på kursen behöver deltagarna följande:
- Mailadress som kan användas vid kurstillfället.
- Kamera och mikrofon (kan vara ett headset)
- Varje deltagare behöver ha en egen dator med
* internetuppkoppling fast och/eller mobilt bredband, lägsta rekommendation 5Mbit/s
* tillåtelse att ladda ner applikationen Zoom på den dator de använder under kursen, det görs automatiskt när du går in i kursen första gången
* kunna ladda ner pdf-filer till datorn

Målgrupp

Skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag. Du ska ha deltagit i den grundläggande arbetsmiljökurs PAM eller motsvarande.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: 0 kr. Kostnaden för ev logi ingår inte.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Kursadministratör

Frida Lindström

frida.lindstrom@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad