Tillbaka till kurser

Riskhantering (Distans)

Kursnr: 10415 Antal dagar: 1

Kursdeltagaren ska efter kursen känna sig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Kursen genomförs i samverkan med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 Tyvärr finns inga kurstillfällen tillgängliga just nu

Kursinformation

Innehåll & mål

- Riskhantering i praktiken
- Några viktiga begrepp
- Riskhanterings process
- Delprocesser och moment
- Riskhanteringens allmänna principer
- Förutsättningar för Riskhantering i Arbetsmiljön (RHA)
- BYAs RHA-modell
- 6-stegsmodellen
Efter genomförd kurs ska du känna dig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Det innebär bl. a. att du aktivt ska kunna medverka i företagets riskbehandlingsarbete och utföra enkla och normala riskanalyser genom att tillämpa BYA´s 6-stegs modell.
Delta på distans
För att kunna delta på kursen behöver deltagarna följande:
- Mailadress som kan användas vid kurstillfället.
- Kamera och mikrofon (kan vara ett headset)
- Varje deltagare behöver ha en egen dator med
* internetuppkoppling fast och/eller mobilt bredband, lägsta rekommendation 5Mbit/s
* tillåtelse att ladda ner applikationen Zoom på den dator de använder under kursen, det görs automatiskt när du går in i kursen första gången
* kunna ladda ner pdf-filer till datorn

Målgrupp

Skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag. Du ska ha deltagit i den grundläggande arbetsmiljökurs PAM eller motsvarande.

Pris

Avgiftsfri för anställda i TYA-anslutet företag. Kostnaden för ev logi ingår inte.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

08-734 52 26

Skriv ut kursblad