Branschvalidering för truckförare

Truck

Truckar används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet. 

Det leder till ökad säkerhet, färre personskador, förbättrad effektivitet och sänkta kostnader ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för den här typen av motorredskap och lyftanordningar. 

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och TYA kan utfärda dokumentation för truckförare.  

Validering 

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering. Med verktyget kan du som arbetar som truckförare identifiera kunskaper och kompetenser och kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppfylla Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter – TLP10.  

Effektivt, säkert och tryggt för- både arbetsgivare och arbetstagare. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser. 


Just nu finns det möjlighet att validera kunskaper och färdigheter på följande trucktyper: 
 

  • Truck A (1-4) – fokus Ledstaplare  
  • Truck B1 – Motviktstruck  
  • Truck B3 – Skjutstativtruck  
  • Truck C2 – Hjullastare, industriell hantering 

TYAs godkända truckutbildare utför validering på truck: Hitta truckutbildare   

Blanketter och broschyrer

Dela