Branschvalidering för maskinförare

grävmaskin

Maskiner används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet.

Det leder till ökad säkerhet, färre personskador, förbättrad effektivitet och sänkta kostnader ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för den här typen av motorredskap och lyftanordningar.

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och dokumentation som utfärdas via TYA.

Validering

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering. Med verktyget kan du som arbetar som maskinförare identifiera kunskaper och kompetenser och kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppnå TYAs krav i utbildningsplanerna.

Effektivt, säkert och tryggt för- både arbetsgivare och arbetstagare.

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.

 

Just nu finns det möjlighet att validera kunskaper och färdigheter på följande maskintyper:

  • Maskin – Hjullastare godshantering
  • Maskin – Fordonsmonterad kran

TYAs godkända maskinutbildare utför validering på maskin: Hitta maskinutbildare

 

Utbildningsböcker/Yrkeskrav

Inom transport- och byggbranscherna förekommer särskilda bevis på att förarna når upp till de minimikrav som ställs inom gällande kollektivavtal.  Inom transportbranschen gäller att efter godkänd grundutbildning erhålls ett utbildningsintyg. Innehavaren av intyget kan då arbeta med det aktuella maskinslaget. Då 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska utbildningsintyget bytas ut mot ett yrkesbevis.  

 Byggbranschen har ett liknande system och det finns en överenskommelse mellan transport- och byggbranscherna (TYA och BYN)  att acceptera varandras yrkesbevis.
 

Blanketter och broschyrer

Dela