Arbeta säkert

En god arbetsmiljö och säkra arbetssätt ger vinster för både individ och företag.

Tyvärr råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Dessa olyckor innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många olyckor kan undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns. Här på sidan finns länkar som hjälper dig att lyckas med fler säkra beteenden och färre olyckor på din arbetsplats.

Kontaktpersoner

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se