Tillbaka till kurser

PAM Repetition

Kursnr: 10106 Antal dagar: 2

Var det länge sen du gick PAM? Då är det här en kurs för dig. Du får uppdatering om nyheter och repeterar grunderna inom arbetsmiljö.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
22024-11-26Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

PAM Repetition vänder sig till dig som gått TYAs grundutbildning i arbetsmiljö, PAM, för ca fem år sedan.
Kursen tar upp nyheter och uppdateringar i arbetsmiljölagstiftningarna samt repeterar grunderna med särskild vikt på systematisk arbetsmiljö och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får praktiskt öva att lösa arbetsmiljöproblem med hjälp av arbetsmiljölagen och övrig lagstiftning. Du får göra riskbedömningar och prova på att använda checklistor och handlingsplaner. Efter kursen ska du känna dig trygg i din roll och vara säker på dina kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Målgrupp

För den som vill få en uppdatering av sina arbetsmiljökunskaper och är skyddsombud* utsett av Transportarbetareförbundet eller tjänsteman och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag. Deltagaren ska ha gått PAM del 1 och del 2 eller motsvarande.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: 0 kr
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga anställda på TYA-anslutna företag ingår inte logi. Kursen berättigar till utbildningsbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud.**
Övriga: 4 500 kr exkl moms och logi. Med reservation för eventuella prisändringar.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Deltagare från ej TYA-anslutet företag går i mån av plats.

Övrig information

*) En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.
**) Ett utbildningsbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 25 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet.

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad