Tillbaka till kurser

Lastsäkring Grundkurs

Kursnr: 10048 Antal dagar: 1

Hur säkrar man lasten enligt reglerna på ett effektivt sätt? Kursen ger dig svaren.
Kursen erbjuds även som distanskurs. Om deltagaren väljer kan kursen ge intyg för YKB delkurs 2

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2024-09-18 Distans Platser kvar Anmäl
1 2024-09-24 Luleå Platser kvar Anmäl
1 2024-09-25 Skellefteå Platser kvar Anmäl
1 2024-09-26 Umeå Platser kvar Anmäl
1 2024-10-01 Distans Platser kvar Anmäl
1 2024-10-03 Helsingborg Platser kvar Anmäl
1 2024-10-08 Landskrona Platser kvar Anmäl
1 2024-10-15 Göteborg Platser kvar Anmäl
1 2024-10-16 Lidköping Platser kvar Anmäl
1 2024-10-17 Karlstad Platser kvar Anmäl
1 2024-11-14 Distans Platser kvar Anmäl
1 2024-11-19 Örebro Platser kvar Anmäl
1 2024-11-20 Södertälje Platser kvar Anmäl
1 2024-11-21 Linköping Platser kvar Anmäl
1 2024-12-04 Distans Platser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

Som lastbilsförare måste du vara insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för lastsäkring ska användas. Konsekvens av slarv kan bli förödande för miljö, omgivningens hälsa samt skada godset. Målet med kursen är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last och samtidigt uppfylla säkerhetskraven. Kursen erbjuds dels som fysisk kurs på ett antal orter i landet, dels som digital distanskurs.


För att delta på distanskursen krävs att varje deltagare har:
• Dator
• Internetuppkoppling god nog för att delta vid videokonferens med verktyget Zoom.
• Webkamera
• Mikrofon
• Uppdaterad webbläsare och
• en egen epostadress

Kursinnehåll
• Lastpåkänningar under transport
• Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
• Ansvarsfrågor
• Allmänna lastsäkrings principer
• Genomgång av TYAs lathund
• Föreskrifter för lastsäkring
• Laglig last
• Repetition och kunskapsprov


Tranportstyrelsens föreskrifter gällande YKB på distans säger att:
• Deltagarens närvaro kontrolleras av kursledaren genom att deltagaren är synlig i sin webkamera.
• För att bli godkänd på kursen måste deltagaren digitalt närvara hela kursen.
• En fortbildning om 35 timmar får innehålla max 12 timmar distanskurs. Denna delkurs är 8 timmar.
• Om det uppstår tekniska problem som gör att en deltagare inte kan fullfölja kursen kan kursledaren inte godkänna deltagaren.

Målgrupp

Alla som lastar enheter för transport, t ex lastbilsförare, terminalarbetare och stuveriarbetare.

Pris

0 kr/kursavgift för anställda i företag som är anslutna till TYA.
Det tillkommer en avgift på 1000 kr exkl moms för YKB intyg. Med reservation för eventuella prisändringar.

Övrig information

• Kursen genomförs av Mariterm AB.
• Anmälningar som gäller anställda på ej TYA-anslutna företag görs direkt till Petra Hugoson, petra.hugoson@mariterm.se, 042-33 31 07.
• Ange vid anmälan om du önskar YKB-intyg.
• Bokning ska ske minst två veckor innan kursstart.
• Antalet deltagare är begränsat till 20 st per tillfälle enligt Transportstyrelsens rekommendation.

Kursadministratör

Frida Lindström

frida.lindstrom@tya.se

Kursansvarig

Dennis Hillerström

dennis.hillerstrom@tya.se

Skriv ut kursblad