Tillbaka till kurser

Assistans av flygpassagerare med rörelsenedsättning

Kursnr: 10040 Antal dagar: 1

Assisterar du som flygplatsanställd passagerare med rörelsenedsättning? Då har du nytta av den här kursen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Kursen, som är förlagd till arbetsplatsen, ger kunskap om:
- hur det är att leva med en rörelsenedsättning
- diagnoser, behov av hjälp, bemötande och hjälpmedel
- förflyttningsteknik, skaderisker, ergonomi och anatomi
- din hälsa, stress, sömn och kost.
Kursen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i bemötande och omhändertagande av flygpassagerare med rörelsenedsättning.

Målgrupp

Flygplatspersonal på TYA-anslutna företag som i sitt arbete hjälper flygpassagerare med rörelsenedsättning.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: Kostnadsfri

Kursadministratör

Frida Lindström

frida.lindstrom@tya.se

Kursansvarig

Åsa Ståludd

asa.staludd@tya.se

Skriv ut kursblad