Tillbaka till kurser

PAM Flyg

Kursnr: 10091 Antal dagar: 3

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
32024-03-19Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl
32024-09-17Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

PAM, Praktisk arbetsmiljö, är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Det är en utbildning om totalt 6 dagar uppdelat på två tillfällen. Du som deltar får dela med sig av dina egna erfarenheter i diskussioner och grupparbeten.
På de tre första kursdagarna - del 1 - tas faktorer som påverkar arbetsmiljön upp liksom regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter.
Mellan del 1 och 2 ska du som deltagare göra en hemarbetsuppgift.
De tre sista kursdagarna - del 2 - handlar bl a om lokalt arbetsmiljöarbete och hur olika brister i arbetsmiljön kan hanteras. Dilemman kring skadligt missbruk tas upp liksom mångfald i arbetslivet.
Målsättningen är att deltagarna ska få fördjupad insikt och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Skyddsombud* utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: 0 kr
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga anställda på TYA-anslutna företag ingår inte logi. Kursen berättigar till utbildningsbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud.**
Övriga: Del 1, 8125 kr, del 2, 7475 kronor exkl moms och logi. Med reservation för eventuella prisändringar.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Deltagare från ej TYA-anslutet företag går i mån av plats.

Övrig information

Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.
*) En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.
**) Ett utbildningsbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 25 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet.
Tider för del 1 och del 2
Tisdag 09.00-17.00, onsdag 08.00-17.00, torsdag 08.00-16.00.
Ort och datum 2023
Arlanda del 1, 28-30 mars, del 2, 9-11 maj
Stockholm del 1, 19-21 sep, del 2, 7-9 nov
Ort och datum 2024
Stockholm del 1: 19-21: mars, del 2: 23-25 april. Stockholm del 1: 17-19 september, del 2: 22-24 oktober

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad