Tillbaka till kurser

Arbetsmiljö för alla

Kursnr: 10097 Antal dagar: 1

Vill ni öka kunskaperna om arbetsmiljöfrågor och stärka arbetsmiljöarbetet i företaget, då kanske det här är något för er?

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
12024-05-21Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Kursen tar upp det egna ansvaret i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får en introduktion i arbetsmiljölagstiftningen. Deltagarna ska efter kursen ha kännedom om
arbetsskador och rehabilitering och om vikten av tillbudsrapportering.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till anställda på TYA-anslutna företag.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: 0 kr
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga anställda på TYA-anslutna företag ingår inte logi. Kursen berättigar till utbildningsbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud.*
Övriga: 2 550 kronor exkl moms och logi. Med reservation för eventuella prisändringar.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Om antagning

Anställda på TYA-anslutna företag har företräde till kursen.

Övrig information

*) Ett utbildningsbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 25 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet. En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad