Tillbaka till kurser

Krisstöd

Kursnr: 10101 Antal dagar: 1

Behöver du verktygen för arbetsplatsens arbete med krisstöd i praktiken, hjälpinsatser och krisledning? Då är det här kursen för dig.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
12024-05-14Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

Krisstöd: arbete innan, under och efter en kris.
Krisen som begrepp. Reaktioner kopplat till stress. När börjar krisen? När börjar krisstödet? Vilka hjälpinsatser? Krisledning. Beslutsfattande. Vad är viktigt?

Som kursdeltagare får du bl a verktygen till att definiera vad krisstöd innebär på din arbetsplats, vilka verktyg som är lämpliga att använda och fungerande metoder. Under kursen använder vi exempel från verkligheten och egna erfarenheter.

(Hantering av media och mediaträning ingår inte i TYAs kurs Krisstöd.)

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud samt andra med ansvar för arbetsmiljön.

Pris

Kursen är avgiftsfri för TYA-anslutna företag och logi ingår för vissa personalkategorier. Dessutom utbetalas utbildnings- och resebidrag till företaget för huvudskyddsombud och skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet. Utbildningsbidraget är 500 kronor per kursdag samt resebidraget uppgår till 25 kronor per mil.

För övriga företag 3 850 kronor exklusive moms och logi. Med reservation för eventuella prisändringar.

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Anställda på TYA-anslutna företag har företräde till kursen.

Övrig information

Avbokningsregler, se här Allmänna Kursvillkor

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Åsa Ståludd

asa.staludd@tya.se

Skriv ut kursblad