Tillbaka till kurser

eISPS

Kursnr: 75044-I

Vad innebär ISPS?

Beställ kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Nu lanserar TYA en uppdaterad version av eISPS!

ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.

I den här nya versionen är innehållet uppdaterat enligt de senaste bestämmelserna, och presenteras tillsammans med nya bilder och filmer där du får träffa personer som arbetar i hamn.

Kursen ger på ett lättillgängligt sätt en grundläggande utbildning i ISPS. Beräknad tid är ca 2-2,5 timmar.