Publicerad: 6 mars, 2024, kl. 13:25

Verktyg i fickan för att mäta belastning

Sätt fingret på situationen! är ett verktyg som du kan använda som en riskmätare för dig som arbetar med att dra pirror eller kärl dagligen. Du får med verktygets hjälp en indikation på när du tillsammans med din arbetsgivare och ditt skyddsombud bör undersöka belastningen du utsätts för.

Målet med verktyget är att få upp ögonen för att genomföra belastningsmätningar som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet.

Verktyget är utformat som en folder du kan ha i byxfickan för att under arbetets gång snabbt kontrollera och göra ett överslag på hur din belastning ser ut. Den är inte en komplett KIM2-mätning, men resultatet ger dig en indikation på om ni bör göra en fullständig mätning.

Beställ ”Sätt fingret på situationen” här.

Dela:

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se