Kan en teleskoplastare med personkorg vara en lift?

Teleskoplastare med korg, ska vara tillverkad och avsedd för användning tillsammans och utgör då mobil arbetsplattform. EG-försäkran om överensstämmelse medtar då även EN280-1 (mobila arbetsplattformar). I dessa fall ska korgen vara CE-märkt. Besiktning sker som mobil arbetsplattform. Särskild utbildning krävs för den här typen av arbete (www.liftutbildning.se).
En teleskoplastare utan sådan korg, men med annan arbetskorg där avsikten är tillfälliga personlyft, är normalt inte tillåten, då dessa lastare normalt kan tilta redskapsfästet mer än 10 grader.

Dela:

Har jag rätt hjullastarutbildning för att ploga snö om jag har C2 Hjullastare (industriell godshantering) på utbildningsintyget för truck?

Nej. Utbildningen du fått gäller för att arbeta med hjullastaren som truck. Det innebär att du har utbildning för att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar i så kallad truckmiljö. – beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar. För arbete med hjullastaren i andra miljöer än i de som gäller för truck och även för andra typer av godshantering t ex användning av skopa, kranarm, pallgafflar, hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga, krävs utbildningen: Hjullastare Godshantering.

Vad krävs för att få gå truckförarutbildning?

Du ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort. Du ska ha fyllt 18 år, ha god syn, bra rygg, vara i psykisk balans, ha gott omdöme och ansvarskänsla. I vissa fall kan man få köra truck redan från 16 års ålder. Regler för detta finns i Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter om minderåriga. När en arbetsgivare anställer ungdomar som truckförare ska särskilda riskbedömningar göras, åtgärder utifrån riskbedömningen vidtas och handledare ska utses för att följa ungdomen på arbetsplatsen. I vissa fall kan riskbedömningen komma fram till att det inte är möjligt att låta en ungdom arbeta med truck. Det innebär alltså ett stort ansvar för en arbetsgivare att låta någon som är under 18 år arbeta med truck.

Gäller de svenska utbildningsintygen för truck i Norge?

Du som ska arbeta i något annat land rekommenderar vi att kontakta aktuellt land för information om vad som gäller. Mer information om vad som gäller kring utbildningsintygen för dig som ska arbeta i Norge finns på sfs.no och hos norska Arbeidstilsyne.