Gäller mitt truckutbildningsbevis i andra länder?

Du måste ta kontakt med det land du avser att köra truck i, eftersom kraven och reglerna skiljer sig åt.