Vad krävs för att få gå truckförarutbildning?

Du ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort. Du ska ha fyllt 18 år, ha god syn, bra rygg, vara i psykisk balans, ha gott omdöme och ansvarskänsla. I vissa fall kan man få köra truck redan från 16 års ålder. Regler för detta finns i Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter om minderåriga. När en arbetsgivare anställer ungdomar som truckförare ska särskilda riskbedömningar göras, åtgärder utifrån riskbedömningen vidtas och handledare ska utses för att följa ungdomen på arbetsplatsen. I vissa fall kan riskbedömningen komma fram till att det inte är möjligt att låta en ungdom arbeta med truck. Det innebär alltså ett stort ansvar för en arbetsgivare att låta någon som är under 18 år arbeta med truck.