Publicerad: 25 oktober, 2019, kl. 16:57

Däcktätningsvätskors påverkan

Auto service mechanic

2018 väckte branschrådet för hjulutrustningsteknik frågan om hur däcktätningsvätskor påverkar människa och miljö. Resultatet blev en förstudie som kastar mer ljus över hur branschen ska arbeta vidare med frågeställningen.

Däcktätningsvätskor, ibland kallade punkteringsvätskor, har förekommit på marknaden omkring 20 år och det finns två typer av produkter. Dels de som används efter att en punktering inträffat, dels de som används i förebyggande syfte för att förhindra att luft läcker ut vid en punktering. Hanteringen av förbehandlade däck i bilverkstäder har ökat de senaste åren. Punkteringsvätskorna är kletiga till sin konsistens och däckmontören kan lätt exponeras för produkten via hud och inandning. På branschrådet 2018 väckte branschen för hjulutrustningsteknik frågan om däcktätningsvätskors påverkan på människa och miljö. Detta har resulterat i en förstudie (länk till PDF). Alla frågor är inte besvarade men TYAs förhoppning är att rapporten kan kasta mer ljus över hur däckmontörer ska skydda sig och hur branschen ska arbeta vidare med frågan.

Dela: