Hur hittar jag kurserna?

Så här hittar du kursen

När du går in på kurssidan hittar du samtliga kurser i bokstavsordning under rubriken ”Kursutbud”.
Scrolla ner i listan.

Filtrera kurserna i vänstermenyn:

Din roll

  • Kollektivanställd eller tjänsteman – kurser som rör deltagarens eget arbete till exempel ”Bärgningsteknik” eller ”Lastsäkring”
  • Skyddsombud eller har andra arbetsmiljöuppdrag – kurser som rör arbetsmiljöarbetet t.ex. ”PAM” eller ”Skyddskommittéledamot”
  • Instruktör/lärare – kurser för den som ska föra kunskaper vidare som instruktör eller lärare, t.ex. ”APL-handledare” eller ”Maskininstruktörsutbildning”.

Bransch

  • Välj en eller flera branscher

Områden

  • Vissa kurser är kopplade till speciella områden för utbildning

Utbildningsform (lärarledd eller eLearning)

Sök på kurser

Skriv i sökrutan.

Dela:

Hur anmäler jag till kurs (ej e-learning)?

Via vår hemsida:

För att anmäla en deltagare via hemsidan krävs att du har skapat ett användarkonto. Det gör du som beställare i samband med din första kursanmälan. Var noggrann med att spara inloggningsuppgifter för kommande kursanmälningar.

Vid anmälan måste personnummer anges. Uppgifterna används som register för TYA kurs och konferens och hanteras med beaktande av dataskyddsförordningen GDPR.

Dela:

Vem får resebidrag?

Resebidrag får anslutet företag för skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet vid vissa kurser se övrig info vid den kurs du bokat till. alla. Resebidraget är 25 kronor per mil och kursdeltagare, vid ev samåkning utbetalas endast 1 resebidrag per bil, räknat från tjänsteort till kursort.

Dela:

Vilka får kursbidrag?

För vissa arbetsmiljökurser utbetalas kursbidrag till anslutet företag för skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet se övrig info vid den kurs du bokat till.

Bidraget utbetalas i efterhand automatiskt till företaget. Bidraget ska stimulera till deltagande i kurs och är avsett att täcka en del av kostnaden som uppstår.

Dela:

Vem betalar login?

Det varierar från kurs till kurs. Se kursen villkor vid respektive kurs. I de fall logikostnad inte ingår debiterar TYA företaget logikostnaden efter kursens slut.

Dela:

Vem bokar logi?

TYA bokar logi för kursdeltagare enligt önskemål vid kursanmälan. Vill du ändra din hotellbokning är det viktigt att i god tid meddela TYA kurs och konferens. Se avbokningsregler.

Dela:

Jag är anmäld, men kan tyvärr inte delta och behöver avboka mig.

Kontakta TYA. Kontaktuppgifter hittar du i din kallelse. Om avbokningen görs senast två veckor före kursstart tar vi inte ut någon avgift. Görs den senare än två veckor före kursstart debiteras en avbokningsavgift som varierar beroende på om logi är bokat eller inte. Vid sjukdom utgår ingen avbokningsavgift. För icke anslutna gäller särskilda avbokningsregler. Se: Allmänna kursvillkor.

Dela:

Vem kan gå TYAs avgiftsfria kurser?

Det kan alla anställda vid företag som har kollektivavtal eller hängavtal med Transportarbetareförbundet göra. Yrkesfortbildningskurserna riktar sig främst mot kollektivanställda och till arbetsmiljöutbildningarna har skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän med ansvar i arbetsmiljöansvar för kollektivanställda förtur. Se i övrigt Allmänna kursvillkor.

Dela: