Vilka får kursbidrag?

För vissa arbetsmiljökurser utbetalas kursbidrag till anslutet företag för skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet se övrig info vid den kurs du bokat till.

Bidraget utbetalas i efterhand automatiskt till företaget. Bidraget ska stimulera till deltagande i kurs och är avsett att täcka en del av kostnaden som uppstår.

Dela: