Jag är anmäld, men kan tyvärr inte delta och behöver avboka mig.

Kontakta TYA. Kontaktuppgifter hittar du i din kallelse. Om avbokningen görs senast två veckor före kursstart tar vi inte ut någon avgift. Görs den senare än två veckor före kursstart debiteras en avbokningsavgift som varierar beroende på om logi är bokat eller inte. Vid sjukdom utgår ingen avbokningsavgift. För icke anslutna gäller särskilda avbokningsregler. Se: Allmänna kursvillkor.

Dela: