Jag kan inte delta, men en kollega skulle vilja ta min plats.

Det går som regel bra. Men anmäl alltid ändringen i god tid till TYA-skolan.

Dela: