Validering av kunskaper och kompetenser

Lastbilsförare i hytten på en lastbil.

Kunskaper kan man skaffa sig både genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Validering är ett bra sätt att kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som eventuellt behöver kompletteras för att vara anställningsbar inom en viss bransch.

TYA har tagit fram ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering av lastbilsförare, truckförare och maskinförare. Syftet är att företag, skolor och utbildare ska kunna kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att en person ska vara anställningsbar inom dessa yrken.

Branschvalidering av transportyrken

Om branschvalidering

Vad är branschvalidering?

Branschvalidering är en metod för att effektivt och kvalitetssäkert kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att vara anställningsbar inom en viss bransch.

Fördelar med branschvalidering:

 • En kortare väg in i yrkeslivet för personer som redan har erfarenhet och kunskap.
 • Processen för rekrytering och kompetensutveckling blir effektivare.
 • Förbättrad säkerhet och verifiering för såväl arbetsgivare, arbetstagare som myndigheter.

TYAs valideringsmodell

Branschvalidering av transportyrken

TYAs valideringsmodell bygger på den yrkes­kompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som reger­ingen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja. 

TYAs valideringsverktyg

TYA har tagit fram ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering av lastbilsförare, truckförare och maskinförare. Syftet är att företag, skolor och utbildare ska kunna kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att en person ska vara anställningsbar inom dessa yrken.

TYAs valideringsverktyg:

 • Ett lättanvänt digitalt verktyg för kompetenskartläggning.
 • En genomtänkt och kvalitetssäkrad metod både för den som validerar och den som blir validerad.
 • Säkerställer att företag som ska rekrytera får personal med rätt kunskap och kompetens.
 • Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Verktyget ger en fullständig och fördjupad kartläggning vilket är nödvändigt eftersom lastbilsföraryrket är förknippat med stort ansvar. Endast kartläggning och validering genom TYAs valideringsverktyg är giltig utifrån ett branschperspektiv. Genom att använda dig av TYAs valideringsverktyg säkerställer du att din validering blir:

 • Kvalitativ
 • Likvärdig
 • Legitim
 • Rättssäker
 • Transparent

 

Validering - så går det till

1. Kartläggning och intervju

Personen som ska valideras anger i ett digitalt formulär sina utbildningar och arbetslivserfarenheter. Vid intervjun följer yrkesbedömaren upp svaren, med fördjupande frågor om till exempel bransch och språkkunskaper samt verifiering av körkortsbehörigheter, certifieringar och intyg med mera.

2. Teoriprov

Proven görs digitalt på dator, mobil eller surfplatta. Proven rättar sig själva och visar direkt om resultatet är godkänt eller inte. Den som gjort provet kan gå tillbaka och se vilka frågor som inte besvarades rätt men kan inte ändra inskickade svar. Exempel på ämnen: Arbetsmiljö, säkerhet, trafik, godshantering.

3. Praktiska prov
De praktiska momenten är de mest centrala i valideringen. Här har yrkesbedömaren en viktig roll när det gäller att se hur bra personen kan utföra olika moment yrkesmässigt.

4. Resultat
Efter avslutad validering sammanställs provresultat med yrkesbedömarens bedömning och rekommendation.

Rekommendationen är antingen vilka kompetenser som behöver kompletteras (en individuell utbildningsplan)

eller ett intyg om anställningsbarhet, det vill säga att kunskaperna blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.

Inför en validering

Efter kontakt med en yrkesbedömare och beslut om validering får du ett konto, inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post. När du loggar in samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. TYAs Integritetspolicy

När du loggat in i TYAs valideringsverktyg ska du inför valideringen fylla i din bakgrundsinformation: vilka utbildningar, erfarenheter, kompetenser, intyg du har. Detta ska styrkas med ID-handling, betyg, kompetensbevis med mera. Du kan ladda upp dokument i förväg och även ha med dig till intervju- och valideringstillfället.   

Du behöver ha:  

 • ID-handling 
 • E-postkonto 
 • Beslut om validering – beställare  

Länk till pdf: Sammanställd checklista ”Inför validering”  

Citatikon

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.

Utveckling av TYAs valideringsverktyg

TYA arbetar just nu med att ta fram ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering av lastbilsförare, truckförare och maskinförare. Syftet är att företag, skolor och utbildare ska kunna kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att en person ska vara anställningsbar inom dessa yrken.

Hjälp oss utveckla TYAs valideringsverktyg

Arbetar du som transportlärare på gymnasiet och vill vara med och testa det nya verktyget och lämna dina synpunkter till oss i utvecklingsarbetet? Mejla till oss och ange namn, e-postadress och telefonnummer. Ange din skola i meddelandefältet.

  Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Dela