Validering av kompetens

Lastbilsförare i hytten på en lastbil.

Kunskaper kan man förvärva på olika sätt. Vissa lär sig genom utbildning, andra genom erfarenhet.

Om man inte har ”papper” på sin kompetens, kan validering vara ett klokt alternativ. Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Det spelar ingen roll hur de förvärvats, istället handlar det om att synliggöra den reella kompetensen.

Transportkompetens.se informerar om transportbranschens valideringsmodell och beskriver den yrkeskompetens som branschen efterfrågar, med fokus på lastbilsföraryrket.

TYAs valideringsmodell

TYAs valideringsmodell följer dels den nationella struktur som Valideringsdelegationen lämnade till regeringen i december 2007 och dels det underlag som Yrkeshögskolemyndigheten tillsammans med branschexperter har arbetet fram under 2016.

Har du transportkompetenser och vill validera dem?

På TYAs fristående sida Transportkompetens finns ett test där du genom att svara på frågor kan se ifall lastbilsföraryrket är något för dig. Du kan inte spara svaren digitalt, eftersom ingenting registreras. Du måste fullfölja hela självskattningens samtliga 40 frågor för att för att få ut en sammanställning. Om det känns rätt och du sedan känner dig redo, så är nästa steg att göra en fördjupad kartläggning. Men då måste du prata med en Yrkesbedömare som hjälper dig vidare. Du hittar våra godkända Valideringsleverantörer på valideringskartan.

Fråga en SYV!

Undrar du över något som har med val till gymnasieskolan eller komvux att göra? Eller utbildningar och yrken i största allmänhet? då kan du ställa dina frågor direkt till en Studie och Yrkesvägledare på ”fråga SYV” så kanske de kan hjälpa dig.

Klicka här!

Dela