Hur länge gäller truckkortet?

Utbildningsbeviset gäller tills vidare, eftersom kortet är ett bevis på genomförd utbildning.