Micke_tst

En bild på en ko som tittar ut från en djurtransport.

Förändring i kompetensbevis för djurtransport

I ett antal år har förare och skötare som gått TYAs kurser i djurtransport fått sitt kompetensbevis i två former; ett plastkort och ett pappersintyg. Från och med Maj 2024 kommer plastkorten inte längre att tillverkas och kompetensbeviset kommer enbart att utfärdas på papper.

Anledningarna till detta är flera, bland annat att det bättre överensstämmer med myndighetskraven och inte lämnar rum för tveksamhet gällande vad föraren faktiskt ska medföra under transport. Vidare ligger det i linje med den generella samhällsutvecklingen mot färre fysiska kort i plånboken och slutligen kommer det att leda till en smidigare hantering så att du som förare snabbare kan få ditt kompetensbevis tillhanda och att det registreras hos Jordbruksverket.

Beslutet påverkar inte den som har kompetensbevis sedan tidigare, då de fortsätter att gälla. Om du tappat bort ditt plastkort och står i begrepp att beställa ett nytt kommer du dock i framtiden inte få plastkortet utan enbart kompetensbevis på papper.

Checklistor ska underlätta för arbetsgivare inför val av truckutbildning

TYA och MaskinLeverantörerna står bakom tre nya checklistor som ska underlätta för arbetsgivare inför valet av truckutbildning för sina anställda.

Checklistorna behandlar ämnena:

 • inköp av truckförarutbildning,
 • inköp av truckinstruktörsutbildning och
 • hur man på rätt sätt utfärdar körtillstånd

Här kan du läsa det gemensamma pressmeddelandet.

PDF - Köpa truckinstruktörsutbildning
Tre punkter att tänka på vid inköp av truckinstruktörsutbildning:
 • En intern truckinstruktör kan utföra interna truckförarutbildningar efter företagets behov och förutsättningar.
 • Att investera i en egen truckinstruktör istället för att outsourca utbildningen kan spara betydande kostnader på längre sikt. Det ger också företaget en expert inom trucksäkerhet som kan bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • För att lyckas som truckinstruktör bör man trivas i en lärarroll samt vara motiverad att dela med sig av kunskap. Förmågan att hantera truckar säkert samt att ha erfarenhet från miljön där truckarna används är bra förkunskaper.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska köpa en truckinstruktörsutbildning” här.

Tre punkter att tänka på vid inköp av truckförarutbildning:
 • Det finns lagkrav på truckförarutbildning, vilket gör det nödvändigt för arbetsgivare att säkerställa att deras truckförare har både teoretisk och praktisk kompetens för att använda trucken säkert.
 • En bra truckförarutbildning ökar säkerheten och minskar risken för arbetsplatsolyckor samt kan bidra till lägre kostnader för skador på gods och inventarier.
 • Arbetsmarknadens parter har tagit fram riktlinjer som reglerar innehållet och genomförandet av en bra truckutbildning. De säkerställer att utbildningen uppfyller de nödvändiga kraven och ger tydlig information om utbildningens innehåll.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska köpa en truckförarutbildning” här.

Tre punkter att tänka på vid utfärdande av körtillstånd för truckförare:
 • Alla truckförare på en arbetsplats måste ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd enligt lag. Detta gäller även för inhyrda truckförare. Avsaknad av körtillstånd kan resultera i sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor enligt Arbetsmiljöverket.
 • Körtillstånden måste vara specifika och tydliga och får inte vara generella för alla. Det är inte tillräckligt att ha ett allmänt ifyllt formulär. Det är viktigt att varje förare har ett personligt körtillstånd som anger vilka arbetsuppgifter som får utföras med trucken och vilka trucktyper som får användas, inklusive eventuella tillsatsaggregat.
 • Ett körtillstånd är inte samma sak som ett utbildningsintyg eller truckkort. Det är en separat dokumentation som bekräftar att föraren har fått rätt utbildning och säkerhetsinstruktioner från arbetsgivaren. Den måste vara skriftlig, antingen i pappersform eller digitalt, med en underskrift från arbetsgivaren eller deras representant.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska utfärda körtillstånd för truck” här.

Så blir lastbilschaufförerna fler med Jim-modellen
Jim Sandelin

Hur hjälper man motiverade medarbetare att ta nästa steg i karriären? Företagsledaren Jim Sandelin har tagit fram en modell som förvandlar B-körkort till C-kort. Efter ett lyckat pilotprojekt vill TYA sprida Jim-modellen i landet.

Det är förarbrist i Sverige. Enligt TYAs långsiktiga bedömning saknas det 50 000 lastbilschaufförer i Sverige de kommande tio åren. Det är ett stort samhällsproblem som behöver mötas med olika insatser. Bakom en av de mer kreativa lösningarna står Jim Sandelin, VD för transportföretaget Convexa Invest och ordförande i TYAs regionala utbildningsråd. Han har tagit fram en metod för att säkra att kompetens stannar kvar i branschen och samtidigt låta fler komma i arbete, kallad för Jim-modellen.
– Jag hade länge funderat över kompetensförsörjningen i vår bransch. Min idé går ut på att lyfta medarbetare med B-kort som är i anställning. De är redan yrkesförare, kan branschen och är motiverade. Jag är helt övertygad om att det är ett effektivt sätt att få fler i jobb som lastbilschaufförer, säger Jim Sandelin.

Läs mer

Chans till karriärväxling
Jim-modellen går i korthet ut på att låta anställda distributionsförare, med B-körkort och potential att växa till mer avancerade arbetsuppgifter, utbilda sig till C-kort, YKB, CE-kort och ADR. Efter utbildningen kan de arbeta som lastbilschaufförer, och lämnar dessutom plats för att en annan person med B-kort kan anställas i företaget.
– Med Jim-modellen får man ut fler i arbete totalt sett. Och de som tar chansen till den här karriärväxlingen inom sin befintliga anställning blir mer motiverade att stanna i branschen, säger Jim Sandelin.

Tog chansen under pandemin
Jim-modellen blev ett pilotprojekt under pandemin. Då sökte Transportbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen EU-medel som utlystes under pandemins start. Medlen gick till att betala utbildning för såväl anställda som helt eller delvis permitterade medarbetare, vilket möjliggjorde fortbildning. Företagens investering var medarbetares tid och lönekostnad. Inom transportbranschen har 10 personer i Göteborgsregionen fått chansen att vidareutbilda sig.

– Vi kände till Jim-modellen sedan tidigare och tog chansen att pröva den. Det föll väl ut. Alla som genomförde utbildningen blev godkända och stärkte sin position på arbetsmarknaden, säger Patrik Laanemets, processledare för transportbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen.

“Lätt att trycka på play igen”
EU-pengarna räckte fram till den 31 december 2022. Efter det avvecklades pilotprojektet, men tack vare samarbetet mellan Göteborgsregionen och transportbranschen finns nu ett färdigt koncept som alla kommuner skulle kunna använda.
– Nu har vi gjort grovjobbet, så om möjligheten kommer igen kan man lätt trycka på play. Om andra kommuner eller regioner skulle vilja göra detta så finns vi som stöttepelare, säger Patrik Laanemets.

Vill inspirera till att tänka annorlunda
TYAs projektledare Lena Törnstrand tycker att Jim-modellen är ett bra exempel på hur TYA med sin regionala verksamhet kan göra skillnad i samverkan med branschen, regionen och skolan.
– Arbetsförmedlingens utbildningar omfattar ofta de som står väldigt långt från arbetsmarknaden vilket ger en lång och utbildningstung startsträcka. Vi vill visa att det finns andra lösningar. Här sker satsningen på de som har kunskap om branschen och som är redo för nästa steg, samtidigt som de lämnar plats till nyanställningar med lägre förkunskaper, säger Lena Törnstrand och avslutar:
– Vi vill inspirera till att tänka annorlunda, och hoppas att fler testar Jim-modellen som vi ser gör skillnad både för individen, företagen och samhället.

 

Fakta om Jim-modellen

 • Jim-modellen erbjuder gratis utbildning till personer som har visat förmåga till att karriärväxla till mer avancerade arbetsuppgifter.
 • Jim-modellen har finansierats av EU-medel (ESF-medel) som Göteborgsregionen ansökte om i början av pandemin.
 • De erhållna medlen var för perioden 2020–2022 och omfattade fler branscher där transport var en.
 • Omställningsstödet som erhölls gällde såväl anställda, som helt eller delvis permitterade, medarbetare vilket möjliggjorde fortbildning för de med anställning inom företag med högst 250 medarbetare.
 • Medlen användes för att betala utbildningen. Företagens investering var medarbetarens tid och lönekostnad.
 • Inom transportbranschen har 10 medarbetare i Göteborg och Uddevalla fått vidareutbildning.

Dela