Instruktionsfilmer

Titta på några av våra instruktionsfilmer

Här samlar vi en del av de instruktionsfilmer som används i olika TYA-utbildningssammanhang. En del av filmerna har några år på nacken men innehållet ska fortfarande vara aktuellt.

Mycket nöje!

Skyddsutrustning för däckmontörer

eFarligt gods på landtransporter

eBrandfarlig vara introduktion

L-ABC Livräddning

Brand på bensinstation

Farligt gods Introduktion

Farligt gods-kurs

Ergonomi truck

APL - jämlikhet

Ställage – en film som beskriver olika typer av ställage för styckegods.

Spellistor med många filmer

Instruktionsfilmer om handhavandet med lastbil – 21 filmer

I Valideringsprojektet har 21 instruktionsfilmer tagits fram. Dessa är normalt endast avsedda för valideringssyfte men vi väljer nu att dela upp dessa här:

360-filmer om olika lastbilschaufförsyrken – 13 filmer.

Under 2019 gjorde TYA 13 stycken 360-filmer som ett virtuellt studiebesök. De finns att se här:

Utbildningsmaterialet – Riskhantering truck

Truckolyckorna blir allt fler. Det viktiga arbetet med att riskbedöma och åtgärda risker innan olyckan är framme är därför mer aktuellt än någonsin. Riskhantering truck består av ett antal korta filmsekvenser med goda exempel gällande de vanligaste riskerna som behöver undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp på arbetsplatser där arbete med truck pågår. Dock måste vi förvarna om att filmerna Riskhantering truck har några år på nacken och hänvisar till en tidigare läroplan, grundinnehållet är dock lika relevant nu som då. TYA rekommenderar att ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10” finns tillgänglig när man tittar på avsnittet Kunskapskrav i film 9. Här laddar du ner den.

Filmerna kompletteras av en allmänt hållen checklista som kan behöva specificeras för den egna arbetsplatsen. Här finns den.

Dela