Tips och råd med anledning av Covid-19

På denna sida samlar vi tips och råd med anledning av Covid-19. I tuffa tider behöver vi alla dra vårt strå till stacken. För våra företag kommer vi att samla information som vi ser kan vara till hjälp på denna sida.

Nu kör vi igång igen!


Nu återupptar vi kursverksamheten – hösten är igång och flertalet av TYAs kurser är nu bokningsbara. Förutom vårt vanliga utbud finns några kurser nu också som digital variant.

De ”fysiska” kurserna är anpassade med covid i åtanke. Det vill säga att vi vidtagit åtgärder gällande avstånd (större lokaler), förtäring och hygien.

Till kurserna

Tre saker att ta del av på denna webbsida om du ej kan vara på jobbet...

TYAs eLearning

Våra eLearningkurser kan du göra där det passar och finns uppkoppling.

Till eLearningkurserna

TYAs material

Du vet väl att du kan beställa böcker och annat material i TYAs webbshop.

Till webbshopen

OSA-Guiden

Verktyget för den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön.

Till OSA-Guiden

Informationsaffisch om Covid-19

TYA har tagit fram en affisch med hygientips för att undvika smittspridning på arbetsplatser, kurslokaler mm. Ladda ner pdfen, skriv ut och sätt upp på väggen.

Ladda ner pdf-filen

Titta på några av våra instruktionsfilmer

Vi har satt ihop en sida med en mängd filmer som används i olika TYA-utbildningssammanhang. Du hittar den här.

Prevent har tagit fram en checklista för att kunna säkra arbetsmiljön under Covid-19

Hur påverkar Covid-19 arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Covid-19 väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser. Den finns här.

ADR-skyltar

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01. I och med Covid-19 och de utmaningar det ställer på repetitionsutbildningar så kommer giltigheten på de intyg som slutar gälla under perioden att förlängas till och med 2020-11-30. Du måste ha genomfört en repetitionsutbildning och godkänt prov innan 2020-12-01 för att förnya ditt ADR-intyg annars upphör det att gälla och du måste göra en grundutbildning för att åter ha behörighet.

  • ADR-intyg som slutar gälla 2020-03-01 – 2020-11-01 får förlängd giltighet till och med 2020-11-30.
  • Senast 2020-11-30 måste man genomgått repetitionsutbildning och skrivit godkänt prov för att behålla sitt ADR-intyg.
  • Det nya intygets giltighetstid baseras på det gamlas utgångsdatum oavsett när man genomför utbildningen under den aktuella perioden.
  • Trafikverket har tills vidare dragit ner på antalet provplatser för genomförandet av ADR-prov på grund av Covid-19.
  • Om du kör ADR med ett intyg som gått ut men i enlighet med den förlängda giltigheten ska du ha med dig en kopia på det Multilaterala avtalet (M324).

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare. Detta avtal har MSB för svensk del valt att ingå.
Av avtalet framgår att de ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga till och med 2020-11-30. Före 2020-12-01 behöver man ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt prov för ADR-intyg hos Trafikverket för att fortsättningsvis inneha ett giltigt ADR-intyg.
Vid transport av farligt gods ska en kopia på det multilaterala avtalet, M324, medföras om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.
För säkerhetsrådgivare behöver man före 2020-12-01 ha genomfört en godkänd examination på MSB för att fortsatt vara godkänd som säkerhetsrådgivare.
Den nya giltighetstiden för både ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det nuvarande intyget som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid för det nya intyget utan en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.

MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i november. Länk till det multilaterala avtalet, M324

ABP_Tips5

Tips på god handhygien

TYA har i projektet Animaliska biprodukter tagit fram en guide i God hygien vid behandling av dessa. Den guiden kan även användas i dessa tider då det är extra viktigt med en god handhygien. Det går bra att ladda ner pdfen, skriva ut och sätta upp på väggen. Ladda ner pdfen här.

Folkhälsomyndigheten har affischer för nedladdning och utskrift på olika språk på sin webbplats: God handhygien – Undvik att bli smittad och smitta andra. Affischen med svensk text finns för nedladdning här.

Washing hands. Hygiene concept. Blue bokeh background.

Att tänka på när du är på en TYA-kurs eller konferens!

Vi på TYA sätter hälsa och arbetsmiljö i första rummet vilket innebär att medverka till att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Här samlar vi information till dig runt dessa delar.

Före kursdeltagande:

  • Ställa in ditt deltagande om du 14 dagar innan du ska medverka på kursen har kommit hem från utlandsresa.
  • Ställa in ditt deltagande om du har luftvägssymtom, hosta eller feber det gäller även milda symptom enligt Folkhälsomyndighetens uppmaning.

Under kursen ber vi dig att:

  • Begränsa fysisk kontakt. Enligt WHOs riktlinjer är det lämpligt med 1 meters avstånd för att undvika smittspridning.
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid hosta. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Självklart ber vi alla våra kursledare och medarbetare att agera på ovanstående sätt.

Tack för din förståelse!

Dela