Tips och råd med anledning av Covid-19

På denna sida samlar vi tips och råd med anledning av Covid-19. I tuffa tider behöver vi alla dra vårt strå till stacken. För våra företag kommer vi att samla information som vi ser kan vara till hjälp på denna sida.

TYA bedriver fysiska kurser

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Avboka kursen om du har minsta luftvägssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även om du är vaccinerad. För detta debiteras inte avbokningssavgift.

Till kursbokningen

Washing hands. Hygiene concept. Blue bokeh background.

Att tänka på när du är på en TYA-kurs eller konferens!

Vi på TYA sätter hälsa och arbetsmiljö i första rummet vilket innebär att medverka till att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Här samlar vi information till dig runt dessa delar.

Före kursdeltagande:

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om du nyss har kommit hem från utlandsresa.
  • Ställa in ditt deltagande om du har luftvägssymtom, hosta eller feber det gäller även milda symptom enligt Folkhälsomyndighetens uppmaning.

Under kursen ber vi dig att:

  • Begränsa fysisk kontakt. Enligt WHOs riktlinjer är det lämpligt med minst 1 meters avstånd för att undvika smittspridning.
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid hosta. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Självklart ber vi alla våra kursledare och medarbetare att agera på ovanstående sätt.

Tack för din förståelse!

Tre saker att ta del av på denna webbsida om du ej kan vara på jobbet...

TYAs eLearning

Våra eLearningkurser kan du göra där det passar och finns uppkoppling.

Till eLearningkurserna

TYAs material

Du vet väl att du kan beställa böcker och annat material i TYAs webbshop.

Till webbshopen

OSA-Guiden

Verktyget för den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön.

Till OSA-Guiden

Prevent har tagit fram en checklista för att kunna säkra arbetsmiljön under Covid-19

Hur påverkar Covid-19 arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Covid-19 väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser. Den finns här.

Informationsaffisch om Covid-19

TYA har tagit fram en affisch med hygientips för att undvika smittspridning på arbetsplatser, kurslokaler mm. Ladda ner pdfen, skriv ut och sätt upp på väggen.

Ladda ner pdf-filen

ADR-skyltar

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01. I och med Covid-19 och de utmaningar det ställer på repetitionsutbildningar så kommer giltigheten på de intyg som slutar gälla under perioden att förlängas till och med 2021-09-30. Förare behöver före 2021-10-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg.

  • Vid en transport av farligt gods så rekommenderar MSB att man medför en kopia på det multilaterala avtalet, M333, om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.
  • Den nya giltighetstiden för ADR-intyg baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det intyg som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid på det nya intyget utan enbart en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.
  • MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i februari.
  • Om du kör ADR med ett intyg som gått ut men i enlighet med den förlängda giltigheten ska du ha med dig en kopia på det multilaterala avtalet M333.
ABP_Tips5

Tips på god handhygien

TYA har i projektet Animaliska biprodukter tagit fram en guide i God hygien vid behandling av dessa. Den guiden kan även användas i dessa tider då det är extra viktigt med en god handhygien. Det går bra att ladda ner pdfen, skriva ut och sätta upp på väggen. Ladda ner pdfen här.

Folkhälsomyndigheten har affischer för nedladdning och utskrift på olika språk på sin webbplats: God handhygien – Undvik att bli smittad och smitta andra. Affischen med svensk text finns för nedladdning här.

Dela