Summering 2021 – Året som gått

Året som gått 2021

Vårt uppdrag är att utveckla våra anslutna företag och deras medarbetare i morgondagens transportbransch.

2021 har varit ett speciellt år där pandemin påverkat vårt samhälle. Vi på TYA har fortsatt lagt stor vikt vid att möta efterfrågan på att utveckla både medarbetare och våra projekt samt värna om kvaliteten i gymnasieskolan och genomföra vårt uppdrag – att medverka till transportbranschens utveckling. Detta har inneburit att vi även i år genomfört stora delar av vår verksamhet på motsva­rande sätt. Vårt mål har varit att ställa om och inte ställa in. Alla våra branschråd och konferenser med gymnasieskolor och utbildare har genomförts i digital form och vi har erbjudit kurser på motsvarande sätt för att hantera behovet av fortbildning på ett smittsäkert sätt. Under året har vi även haft glädjen att välkomna en ny delbransch inom Åkeri – cykel­ och mopedbud.

I den här sammanfattningen kan du ta del av de aktuella projekten för några av våra branscher som vi arbetat med under året. Jag hoppas att du blir nyfiken och vill läsa mer om det som TYA erbjuder och som du hittar här på tya.se. Här kan du alltid läsa om det som händer i din bransch under året som kommer!

Med vänliga hälsningar,

Sigalit Slutbäck,
VD TYA

Läs mer Läs mindre

Arbetsmiljö och kurser

Business Technology Concepts - Digital lifestyle working outside

Med välutbildade chefer, skyddsombud och medarbetare ökar förutsättningarna för att förebygga risker i arbetet och för att skapa en bra arbetsmiljö. TYAs kurser och arbetsmiljöprojekt ger både redskap för arbetsmiljöarbete, ökad medvetenhet och kunskap om säkerhet i arbetet. TYA är transportbranschens egen utbildningsarrangör. Vi anordnar arbetsmiljöutbildning och yrkesfortbildning på många olika områden och för olika personalkategorier. Du kan också kontakta oss för företagsanpassade kurser.

eLearning

Under året har över 11 800 personer genomgått en eLearningutbildning. TYA har fortsatt att arbeta med uppdateringar och utveckling av befintliga och nya eLearnings. Du hittar mer information här.

Exempel på våra arbetsmiljökurser

Praktisk arbetsmiljö, PAM
Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill få mer kunskap om hur du omsätter lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning-PAM något för dig. Mer information här.

Leda arbetsgrupper
Leda arbetsgrupper erbjuds i två steg. Denna kurs har genomförts både fysiskt såväl som digitalt under året.

Hot och våld på jobbet
Som kursdeltagare får du lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras. Utbildningen erbjöds under 2021 som öppna kurser för TYAs alla delbranscher och skedde digitalt med anledning av pandemin. Nischade kurstillfällen för tankbilsförare och stationspersonal för drivmedel har också genomförts. Upplägget för 2022 kommer att ske på motsvarande sätt som 2021.

Nypremiär för kursen Krisstöd
Kursen innefattar arbetet innan, under och efter en kris. Första kurstillfället genomfördes under hösten 2021. Öppna kurstillfällen erbjuds vid två tillfällen under 2022. Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Verksamhet mot skolorna under 2021

Från vänster: Kennet Berg, Gunnar Berggren, Johan Brandenfeldt och Pontus Jonsson.
Regional verksamhet

Under pandemin har det blivit tydligt vilken viktig samhällsfunktion åkeribranschen har och vilka stora konsekvenser det blir om vi saknar lastbilsförare. Därför är det extra glädjande att vårt långsiktiga påverkansarbete har lett till 264 nya utbildningsplatser och uppstart av fem nya skolor under 2021. Detta är av stor vikt då vi i dagsläget behöver rekrytera 50 000 förare under den kommande tioårsperioden.

eLearning som hjälp för distansutbildning

Pga pandemin erbjöd TYA under våren kostnadsfria eLearnings för transportskolor med kurserna Däckskolan 0 och eBakgavellyft. I december lanserades TYAs nya eLearning eErgonomi bas. eLearningen ger grunder i ergonomi och kan användas av alla branscher och yrkesinriktningar.

För frågor runt eLearnings kontakta er regionala projektledare.

Till sidan ”För skolor och utbildare”

Transportkompetens

Äntligen fick vi träffas fysiskt. 200 skolledare och lärare sågs för fortbildning och nätverkande i oktober månad på Arlanda Expo. Vid detta tillfälle delades även utmärkelsen Årets Transportskola ut.

Till sidan ”För skolor och utbildare”

Flyg kompositutbildning

Inom branschområde Flyg har TYA arbetat med en utbildning i komposit för gymnasielärare.

Till sidan för flygutbildningarna.

Årets transportskola

Årets transportskola utsågs på konferensen Transportkompetens. Sju skolor var nominerade och utmärkelsen gick 2021 till SG Södra Viken i Sunne. Liksom året innan fick årets nominerade skolor också nominera elever att bli ambassadörer i TYAs årliga kampanj för att locka fler att söka sig till transportutbildningarna.

Läs mer om Årets transportskola här

Kvaltävlingar

Under hösten genomfördes tre kvaltävlingar där vinnarna i respektive tävling kvalificerade sig till Yrkes-SM 2022.

  • I Uppsala vann Edwin Hansson, Uddevalla Gymnasieskola
  • I Sollefteå vann Albin Lundberg,
    Sandbackaskolan i Arvidsjaur
  • I Halmstad vann Felicia Bendroth, Malenagymnasiet Sjöbo

Läs mer om skoltävlingar

Ett axplock från 2021 på vad TYA jobbade med mot branscherna

Hjulutrustningsteknik

Ergonomi för däckmontörer
TYA lanserade skriften Ergonomi för däckmontörer och två kompletterande affischer som ger kunskap om risken för belastningsskador, ergonomiskt arbetssätt, lämpliga hjälpmedel samt tips på bra tränings- och rörlighetsövningar.

Filmer
TYA har filmat ett tjugotal nya instruktionsfilmer för branschen Hjulutrustningsteknik som kommer att användas i framtida utbildningar.

Däckskolan
Däckskolan 1 genomförde ett antal kurstillfällen på distans för första gången.

Till branschsidan för Hjulutrustningsteknik.

Flyg

Flygtekniklärarkonferens
Konferensen hölls i Helsingborg för gymnasielärare. Den var välbesökt och ett viktigt forum för nätverkande och kompetensutbyte.

Kompetensförsörjning
TYA driver en kampanj i sociala medier och på tya.se för flygbranschen och inriktningarna flygtekniker, flygmekaniker och flygplåtslagare. Våra ambassadörer visar upp sin vardag och motiverar till att söka flygteknikprogrammet. Möt våra ambassadörer på
Instagram: pluggaflygteknik.

Läs mer om Ambassadörerna.

Terminal & Lager

En guide för att förtydliga krav på fordon inom terminal- och lagerverksamhet har tagits fram. Guidens syfte är att besvara de vanligaste frågorna och förklara fordonskategori samt krav på körkortsbehörighet, besiktning och trafikförsäkring.

Taxi

TYA Branschnorm Taxi (LOU)
TYA har tagit fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid upphandlingar. Branschnormen ger upphandlare av persontransporter och taxitjänster stöd i arbetet med upphandlingsdokument och vid avtalsuppföljning.

Läs mer

Miljö

Hand och armvibrationer
För att kartlägga omfattningen av hand- och armvibrationer i sophämtarnas dagliga arbete genomför TYA en förstudie. Förstudien innefattar avgränsade vibrationsmätningar på miljöarbetare vid drag av olika kärl.

Sug och spolbilsförare – Introduktion och utbildning
Boken finns som tryckt material och som PDF – lämpligt till undervisning, introduktion och fortbildning på arbetsplatsen. Innehåller grundläggande förutsättningar och kunskaper för att kunna säkerställa hälsa och säkerhet hos sug- och spolbilsförare.

Läs mer på branschsidan

Petroleum

Depåteknikerutbildning
För första gången genomfördes utbildningen digitalt under 2021 med elva olika föreläsningar inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Kursen genomförs vartannat år. För dig som depåtekniker är den obligatorisk att genomföra minst vart femte år.

Läs mer på kurssidan

Tankbilsförare – Petroleumtransporter
Kursen och kursmaterialet har uppdaterats. 15 kurstillfällen har genomförts under året, även på distans. Kursen är obligatorisk och ska genomföras minst vart femte år.

Läs mer på kurssidan

Åkeri

 

 


eLiftdumper

Nu finns en ny kurs via TYAs eLearning, Arbeta säkert med liftdumper, som efter godkänt resultat ger dig kursintyg och mall för körtillstånd.

Skaffa licens här.

Filmer lastning och leverans
Som lastbilsförare finns risken att skada sig under transporten eller i samband med lastning och leverans. TYA har därför producerat filmer för att höja kunskapsnivån vid säkring av last under transport, samt öka förståelse för medvetenhet för de riskerna och förebygga dem i samband med leverans.

Kampanj med ambassadörer
TYA fortsätter att inspirera ungdomar med hjälp av ungdomar som ambassadörer för transportprogrammet. I år följer vi både nya och förra årets ambassadörer i skolan och på deras respektive arbets-
platser via blilastbilschauffor på Instagram. Initiativet startade 2020.

Läs mer om ambassadörerna här.

YKB
TYA har under året varit drivande för att tillfälligt förlänga yrkeskompetensbevisets giltighetstid och utöka möjligheten till 35 timmars distansutbildning för att inte bidra till ökad smittspridning av Covid-19. Kurshäften för samtliga delkurser med obligatoriska ämnesområden har uppdaterats. Dessutom har kurshäften till valfria ämnesområden för Förebygga brottslighet och Godstransporter uppdaterats och finns tillgängliga i webbshopen sedan januari. Det har anordnats flertalet delkurser på distans med fokus på lastsäkring samt två webbinarium i ämnet modern fordonsteknik för YKB-lärare.

Läs mer om YKB här.

Kollegahjälpen
Arbetet med Kollegahjälpen fortsätter. 2020 skapades Kollegahjälpens dag som firades i flera kanaler även 2021. Ambitionen är att alla lastbilsförare i Sverige ska känna till Kollegahjälpen och ha telefonnumret, 020-59 60 00, i sin mobil.

Till Kollegahjälpens webbsida.

Djurtransport
Med anledning av pandemin har TYA under året arrangerat nio distanskurser för blivande djurtransportförare. Genomförd utbildning ger det kompetensbevis som krävs för att transportera djur i yrkesmässig trafik. TYA var värd för ett digitalt event där Statens Lantbruksuniversitet presenterade resultat av ett forskningsprojekt om arbetsförhållanden och grisars välfärd vid transport. Eventet finns tillgängligt och kan ses i efterhand här.

Truck och maskin

Tya_Truck&Maskin_ikon

Utbildningsplaner för maskiner
Arbete pågår med att ta fram nya utbildningsplaner för samtliga maskiner. Först ut är Hjullastare godshantering och anläggning samt Fordonsmonterad kran. Om allt går som planerat blir dessa klara under våren 2022. Därefter fortsätter vi med övriga planer. Det innebär att även tillhörande arbetshäften och Kranboken kommer att uppdateras och revideras.

Arbetsmiljö & säkerhet – maskiner och fordon
Revideringen av arbetshäftet blev färdig under hösten. Häftet är obligatoriskt vid utbildning av maskinförare och fyller även en stor funktion vid C-truckutbildningar. Teoriprov är under framtagning och beräknas vara klart i mars. Planen är två versioner, med i stort sett samma frågor men i olika ordning.

Digitala konferenser
Maskininstruktörskonferensen genomfördes digitalt tillsammans med BYN. Konferensen innehöll bla information om arbetsskadestatistik för gula maskiner och regelförnyelse från Arbetsmiljöverket, lansering av Grävallvars nya kostnadsfria e-utbildning ”Lär dig skydda ledningar” och information gällande APV.

Maskininstruktörskurser
Praktiska tester genomfördes vid fyra tillfällen under året. De deltagare som godkändes under våren deltog på en webbaserad utbildning i maj. Höstens godkända deltagare deltog på fysiskt kurstillfälle i december.

Truckinstruktörskurser
Eftersom TYAs truckinstruktörskurser bygger på att praktiska moment kan genomföras ställdes vårens kurser in pga pandemin. Under hösten genomfördes tre kurser varav en var extrainsatt för hamnarna.

Till Truck och Maskinsidorna.

KIM1-modellen

Belastningsmodell KIM-1 visar på risker med tunga lyft och repetitivt arbete.
Få svar om risker i ditt nuvarande arbetssätt samt råd om hur du kan utsätta dig för mindre risk.

Till sidan

SAM-guiden

SAM-guiden ska hjälpa TYA-anslutna företag att arbeta konkret med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I guiden finns information och hjälpmedel i form av mallar och checklistor.

Till SAM-guiden

Reviderad guide

Guide för Arbetsanpassning och rehabilitering har uppdaterats med bl a ny text om arbetsanpassning. Guiden kan hjälpa företag i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Beställ här

jesper

Smakprov på kommande projekt 2022

APL uppdaterat kort för elever och handledare

Kort som används av handledare och elev med tips och dialogstöd.

Utveckling av branschvalidering

TYA tar, med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan, fram ett digitalt verktyg med syfte att kvalitetssäkra och förbättra tillgången till validering för lastbilschaufförer, instruktörer för truckar och maskiner samt för däckmontörer.

Gymnasieportalen uppdaterad

Arbetet med Gymnasieportalen fortsätter och vi utvecklar materialet än mer under detta år.

Miljö – Branschnorm

Arbete påbörjat för branschnorm över hur insamlingsarbetet av hushållsavfall ska ske och att det ställs mer enhetliga krav i upphandlingarna (LOU). Kraven som ställs i upphandlingarna behöver vara förenliga med annan gällande lagstiftning som Arbetsmiljölagen.

eLearning

Framtagning av eLearning för djurtransporter pågår samt revidering av bakgavellyft. De kommer att lanseras under våren.

Även framtagning av yrkesinriktningar till den lanserade eLearningen eErgonomi bas pågår och inriktningarna distributionsförare, terminal- och lagerarbetare, däckmontörer och flyglastare kommer att lanseras under året.

Lastsäkring

Inom lastsäkring tas ett utbildningsmaterial samt stöttande lärarmaterial fram. För Taxibranschen kommer ett utbildningsmaterial inom lastsäkring.

Kompetensförsörjning

Vi fortsätter att driva arbetet med kompetensförsörjning till åkeri- och flygbranschen via ansökan till aktuella gymnasieutbildningar, samt för dessa och våra övriga branscher via direkt ingång i yrket.

Skolledarrapport

för flyg och åkeri kommer under första halvåret.

Tillbud och olycksfall, Rapportering och uppföljning

Vi ser över hur vi kan belysa vikten av samt stödja våra anslutna företag i rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall.

OSA-kurser i ny tappning

Kurserna Må bra på jobbet och Din stress och andras lanseras i nytappning under året. Dessa kurser kompletterar TYAs utbud inom OSA området.

SAM

SAM-guiden kommer även i form av en pärm dvs kommer att finnas digitalt och i pappersform. Under året presenteras SAM-guiden i flera webbinarium.

Risker med syrefattiga miljöer vid hamnarbete

TYA tar fram en eLearning med utgångpunkt ur materialen Säkert och Tryggt samt Gasade containrar.

Säkrare hantering däckmontörer

Hösten 2021 startades projektet Säkrare hantering för däckmontörer där det under 2022 kommer gå ut en kampanj med fem filmer i sociala medier.

Bättre varumottag

Under våren 2022 kommer en uppdatering av handboken för Bättre varumottag. Handbokens syfte är att vara ett stöd vid planering, projektering och användning av varumottagning.