Publicerad: 15 augusti, 2019, kl. 08:00

Trendindikatorn 2019 – Fler kvinnor på väg in i branschen

Sofie Persson kör petroleumtransporter.

Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt. I TYAs årliga Trendindikator uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedöms behovet vara uppemot 6 000 förare.

Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

– Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Kvinnor och män
– De senaste tre åren har vi sett en försiktig ökning av kvinnor som kör lastbil, men tittar man på gymnasieskolans transportutbildning är trenden tydlig, där utgör kvinnor i dag närmare 25 procent av eleverna, säger Lasse Holm.

Utbildning och efterfrågan
Under 2019 utbildas runt 3 000 – 3 500 nya lastbilsförare. Flera gymnasieskolor har ökat antalet platser och regeringen har avsatt medel till Komvux förarutbildning, samtidigt har Arbetsförmedlingen dragit ner på antal platser.

– För att klara tillgång och efterfrågan behövs sammanlagt 4 000 utbildningsplatser säger Lasse Holm. Bristen på förare är en viktig fråga för samhället då transporterna är helt avgörande för industri och handel.

Läs gärna mer om Trendindikatorn för Åkeri på vår branschsida.

Dela: