Åkeri 

Åkeri

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Satsning på att få fler lastbilschaufförer!

Fem lastbilschaufförer berättar om varför de älskar sitt yrke.

Åkeribranschen behöver 50 000 nya lastbilschaufförer och därför gör vi på TYA nu en långsiktig satsning med syfte att göra lastbilschaufförsyrket mer attraktivt. Våren 2019 intervjuade vi ett antal lastbilschaufförer i olika åldrar och inom yrkets olika inriktningar hur de ser på sitt jobb, och varför de valt detta yrke. De svar vi fick visar en yrkesgrupp som älskar sitt yrke. Bland annat uppskattar de friheten och variationen i yrket, och även yrkesskickligheten – att manövrera ett stort fordon, att lasta smart, att behärska alla hjälpmedel runt och på bilen – ser de som utmanande och stimulerande.

Under vecka 46 lanseras satsningen med en kampanj i sociala medier. Vi vänder oss både till ungdomar som ska välja gymnasielinje, och till redan yrkesverksamma som kan tänka sig att byta yrke och bli lastbilschaufför.

Annonserna ska i första hand ändra synen på yrket, men också väcka nyfikenhet och intresse hos dem som skulle kunna trivas som lastbilschaufförer. De som blir intresserade kan klicka sig vidare till en kampanjsida där de kan hitta längre filmer med våra ambassadörer, läsa artiklar, göra testet ”Vilken lastbilschaufför är du?” och – så klart – läsa om hur man går till väga för att utbilda sig.

Välkommen att ta del av fem fantastiska ambassadörers berättelser! Och hjälp oss gärna att sprida informationen i era egna sociala kanaler!

chemical depot industry

e-Learning – 1.3. För dig som arbetar med farligt gods

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste vara utbildade för det. Det gäller samtliga i hela transportkedjan. Från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna.

TYAs nya webbkurs, e-Farligt Gods, vänder sig till alla som är delaktiga i en transport av farligt gods men som inte behöver ADR-intyg. På ett lättillgängligt sätt ges allmänna kunskaper om farligt gods vilket leder till en säkrare hantering av godset. Det i sin tur gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar.

Utbildningen är framtagen för att möta de krav på 1.3 utbildning för delaktiga som ställs i ADR-regelverket. Där finns särskilda krav på både repetition och dokumentation för alla som arbetar med farligt gods.

Läs mer om ADR-kraven på MSBs webbsida.

Ta hjälp av er säkerhetsrådgivare för att bedöma vem eller vilka som behöver 1.3 utbildning hos er. Säkerhetsrådgivaren kan också avgöra om någon behöver komplettera denna utbildning med t.ex. praktiska övningar.

Läs mer och anmäl dig till e-kursen.

Mer info om ADR

På den här fristående sidan finns mer information om ADR- Farligt gods.

Till ADR-sidan
Trendindikator19_framsid2

TYAs Trendindikator kompetensbehov 2019 är här!

Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt. I TYAs årliga Trendindikator uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedöms behovet vara uppemot 6 000 förare. Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

”Enligt vår senaste rapport är behovet av lastbilsförare fortfarande rekordstort.”

– Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov Åkerier 2019

FAKTA: Trendindikatorn 2019

  • 1 008 åkeriföretag besvarade enkäten
  • 44 procent uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader
  • Sammanlagt behövs 2 800 nya förare i Sverige det närmaste halvåret
  • På hela året efterfrågas över 6 000 lastbilsförare av branschen
  • 50 000 förare behövs de närmaste 10 åren

Kontaktperson

Lasse Holm

Projektledare

08-734 52 31

lasse.holm@tya.se

På bilden: Sofie Persson, lastbilsförare, Forslunds Bulktransport AB i Gävle. Foto: Alfred Runow

Fler kvinnor på väg in i branschen

Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt, men en trend är att fler kvinnor väljer yrket. Andelen kvinnor som kör lastbil är i dag 7 procent, men på gymnasieskolornas transportutbildning är närmare 25 procent av eleverna kvinnor.

I TYAs årliga Trendindikator uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedöms behovet vara uppemot 6 000 förare. Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

– Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Bättre arbetsmiljö

En trend är att fler kvinnor är på väg in i yrket. Av landets lastbilsförare är cirka 7 procent kvinnor, men på gymnasieskolans transportutbildning är i dag närmare 25 procent av eleverna kvinnor. Utvecklingen välkomnas av Ann Liljeholm, driftchef på Lindströms Transport i Luleå som jobbar aktivt med jämställdhet.

– Det är otroligt roligt och välbehövligt. Branschen kan ibland vara lite grabbig och det förekommer fysiskt tunga arbetsuppgifter. Med fler tjejer i lastbilen kan vi ställa högre krav på leverantörerna och se till att det finns hjälpmedel för lastning och lossning. Det blir en bättre arbetsmiljö för alla.

Enligt Ann Liljeholm ska det inte spela någon roll om man är kille eller tjej, om man är fysiskt stark eller inte.

– Det ska finnas förutsättningar att klara jobbet oavsett. Föraryrket handlar om så mycket mer än att köra lastbil. Du ska kunna hantera kunder och digitala orderverktyg. Det krävs en helt annan typ av person i dag än för 20 år sedan.

Hur kan åkerierna bli bättre på att locka kvinnor till branschen?

– Ibland uppstår en trist jargong som alla åkerier måste jobba med för att få bort. Vi måste bemöta våra anställda på ett sätt så att alla vill stanna i yrket. Sedan tror jag på individuella scheman, att hjälpa de anställda att lösa livspusslet. Jag är övertygad om att det är ett skäl till att så få slutar hos oss, säger Ann Liljeholm.

”Yrket har förändrats”

Frågan är dock inte helt okontroversiell. Åkarprofilen Ralf Ekdahl, som driver Ekdahl Miljö i Skurup, har tidigare uttalat sig om att kvinnor inte hör hemma bakom ratten. Men yrket har förändrats och så även hans åsikter.

– När jag började köra var jobbet mycket tyngre. Du var tvungen att kunna byta däck på lastbilen och lasta och lossa godset för hand. I dag är det helt annorlunda. Bilarna är lätta att köra, det finns handtruckar och smäller däcket ringer du en bärgare. Jag har åtta fast anställda kvinnor som kör för mig och de är superduktiga.

Det är fortfarande stor brist på förare i Sverige, ser du någon lösning?

– Jag tycker att skolorna borde samarbeta mer med åkerierna. Det finns elever som går tre år på transportutbildningen, men som sen inte fungerar i yrket när de kommer ut. Satsa pengarna på bra lärare, låt åkeriernas chaufförer vara handledare och se till att de som utbildar sig blir anställningsbara, säger Ralf Ekdahl.

Ralf Ekdahl och Ann Liljeholm

Åkeri

FAKTA: Kvinnor i branschen

  • Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).
  • Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.

Lasse Holm om förarbristen och trenden att fler kvinnor söker sig till yrket.

Oskar Ågren, Yrkesförare

TYA är transportsektorns egen utbildningsarrangör

Att ha koll på hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt. De företag som har ett genomtänkt arbetsmiljöarbete har oftast fler friska medarbetare.

TYA kan erbjuda sina anslutna företag en mängd kurser och fortbildningar runt ämnet arbetsmiljö – såväl lärarledda som eLearning. Många kurser är kostnadsfria för kollektivanställda inom Transportarbetareförbundets avtalsområde och andra är subventionerade. Klicka här för att komma till TYAs kurser.

Gå en eLearning hemma i kökssoffan

För att säkerställa att vi även når de som inte bor i de större tätorterna är TYAs kurser till stor del förlagda till konferenshotell runt om i landet. Eller så kan vissa eLearning-kurser genomföras i lugn och ro framför en dator på arbetet eller i hemmet.

Det finns många fördelar med eLearning. Kursdeltagaren  bestämmer själv tid och plats och i vilket tempo kursen ska genomföras. Alla får exakt samma kunskap av den ”bästa” läraren och kan öva i en verklighetstrogen miljö utan någon som helst risk. Så våga testa dina gränser och gå en eLearning idag!

Varummottag och mobilapp

Bättre varumottag

Många arbetsolyckor som lastbilsförare råkar ut för sker vid lastning och lossning av gods. För att förebygga arbetsolyckor och undvika bristfälliga varumottag har TYA tagit fram boken Bättre varumottag! – En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Du hittar den här i Webbshopen.

Lastsäkringsapp för smartphones

TYAs Lathund – lastsäkring finns även i appform. Appen innehåller all information från den tryckta lathunden, flera instruktionsfilmer samt en räknare som hjälper lastbilsföraren avgöra hur många spännband som behövs. Du anger metod, mått på godset och värden för din utrustning. Räknaren gör alla beräkningar åt dig och du får svaren direkt.

Appen är uppdaterad och följer den senaste EU-standarden.

Lastsäkringsappen är framtagen för både Android och iOS och kan köpas i respektive appstore.

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Chef för Projekt och utveckling

08-734 52 28

petter.lobrinker@tya.se

Nyheter

En hjälp i nöden för utsatta förare

3 juni, 2020

I 20 år har Kollegahjälpen stöttat lastbilsförare som…
Big gas-tank goes on highway against the sky

Tankbilskurs på distans

21 april, 2020

På grund av Covid-19 ställde vi in de…
chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Kompetensbehovet stort för flygteknikföretagen

5 mars, 2020

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan…
Till nyhetsarkivet

Dela