Åkeri 

Åkeri

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Ung lastbilsförare på väg in i hytten

Stor brist på lastbilsförare

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 450 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Det finns företag som tvingas sälja av lastbilar för att det inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera. Lastbilsföraryrket handlar inte enbart om att kunna framföra ett fordon från punkt A till B, utan det krävs, i många fall, även andra kunskaper som t ex godshantering, logistik och kundbemötande.

Trendindikator - rekrytering

Vad beror förarbristen på?

En problematik är att gymnasieskolans transportprogram har haft svårt att rekrytera nya elever. En annan att Arbetsförmedlingen under en längre tid inte har kunnat utbilda arbetslösa till lastbilsförare.

Utbildningarna behöver stärkas så att de attraherar fler ungdomar. På TYA är uppfattningen att vi redan kommit en bit på rätt väg med ökat politiskt gehör och med en svagt uppåtgående trend med fler elever på fordons och transportprogrammet.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har nu också kommit igång. Tillsammans med 1 000 nya komvuxplatser för förarutbildning kommer förarbristen att lätta men först till sommaren. Trots detta är vår långsiktiga bedömning att det behövs cirka 50 000 nya lastbilsförare de närmaste 10 åren.

TYAs undersökning bland åkerierna; Trendindikator Kompetensbehov har genomförts årligen sedan 2009 och bristen på lastbilsförare har ökat varje år.

Oskar Ågren, Yrkesförare

TYA är transportsektorns egen utbildningsarrangör

Att ha koll på hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt. De företag som har ett genomtänkt arbetsmiljöarbete har oftast fler friska medarbetare.

TYA kan erbjuda sina anslutna företag en mängd kurser och fortbildningar runt ämnet arbetsmiljö – såväl lärarledda som eLearning. Många kurser är kostnadsfria för kollektivanställda inom Transportarbetareförbundets avtalsområde och andra är subventionerade. Klicka här för att komma till TYAs kurser.

Gå en eLearning hemma i kökssoffan

För att säkerställa att vi även når de som inte bor i de större tätorterna är TYAs kurser till stor del förlagda till konferenshotell runt om i landet. Eller så kan vissa eLearning-kurser genomföras i lugn och ro framför en dator på arbetet eller i hemmet.

Det finns många fördelar med eLearning. Kursdeltagaren  bestämmer själv tid och plats och i vilket tempo kursen ska genomföras. Alla får exakt samma kunskap av den ”bästa” läraren och kan öva i en verklighetstrogen miljö utan någon som helst risk. Så våga testa dina gränser och gå en eLearning idag!

Varummottag och mobilapp

Bättre varumottag

Många arbetsolyckor som lastbilsförare råkar ut för sker vid lastning och lossning av gods. För att förebygga arbetsolyckor och undvika bristfälliga varumottag har TYA tagit fram boken Bättre varumottag! – En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Du hittar den här i Webbshopen.

Lastsäkringsapp för smartphones

TYAs Lathund – lastsäkring finns även i appform. Appen innehåller all information från den tryckta lathunden, flera instruktionsfilmer samt en räknare som hjälper lastbilsföraren avgöra hur många spännband som behövs. Du anger metod, mått på godset och värden för din utrustning. Räknaren gör alla beräkningar åt dig och du får svaren direkt.

Appen är uppdaterad och följer den senaste EU-standarden.

Lastsäkringsappen är framtagen för både Android och iOS och kan köpas i respektive appstore.

Nyheter

Red Strap and Ratchet

Tabellomvandlare till Lathund – lastsäkring

15 augusti, 2018

TYA har i EU-projektet CARING varit med att…
Portrait of woman holding door of truck

Bättre APL-miljö för Transportprogrammets elever

4 juli, 2018

Med hjälp av statliga medel kommer TYA under…

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

18 juni, 2018

Vältolyckor är en mycket farlig och kostsam olyckstyp.…
Distributionsbil

Stor brist på lastbilsförare

30 maj, 2018

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är fortsatt mycket god. Det…
Till nyhetsarkivet

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Chef för Projekt och utveckling

08-734 52 28

072-253 82 28

petter.lobrinker@tya.se