Åkeri 

Åkeri

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Ung lastbilsförare på väg in i hytten

Stor brist på lastbilsförare

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 600 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Det finns företag som tvingas sälja av lastbilar för att det inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera. Lastbilsföraryrket handlar inte enbart om att kunna framföra ett fordon från punkt A till B, utan det krävs, i många fall, även andra kunskaper som till exempel godshantering, logistik och kundbemötande.

trendindikator_omslag

Vad beror förarbristen på?

Den nuvarande förarbristen beror till viss del på högkonjunkturen eftersom handeln, tillverkningsindustrinsamt bygg- och infrastruktursektorn går på högvarv, och alla tre är stora köpare av godstransporter.

Ett annat skäl, som är mer oroande, är att det finns för få utbildningsplatser. Till gymnasiets inriktning transport är det idag dubbelt så många sökande som det finns platser.

TYA arbetar aktivt med att uppvakta lokalpolitiker med vädjan om att öka antalet platser på gymnasieskolans transportprogram. Till och med ett par platser i varje kommun skulle göra en stor skillnad.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov 2018.

Oskar Ågren, Yrkesförare

TYA är transportsektorns egen utbildningsarrangör

Att ha koll på hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt. De företag som har ett genomtänkt arbetsmiljöarbete har oftast fler friska medarbetare.

TYA kan erbjuda sina anslutna företag en mängd kurser och fortbildningar runt ämnet arbetsmiljö – såväl lärarledda som eLearning. Många kurser är kostnadsfria för kollektivanställda inom Transportarbetareförbundets avtalsområde och andra är subventionerade. Klicka här för att komma till TYAs kurser.

Gå en eLearning hemma i kökssoffan

För att säkerställa att vi även når de som inte bor i de större tätorterna är TYAs kurser till stor del förlagda till konferenshotell runt om i landet. Eller så kan vissa eLearning-kurser genomföras i lugn och ro framför en dator på arbetet eller i hemmet.

Det finns många fördelar med eLearning. Kursdeltagaren  bestämmer själv tid och plats och i vilket tempo kursen ska genomföras. Alla får exakt samma kunskap av den ”bästa” läraren och kan öva i en verklighetstrogen miljö utan någon som helst risk. Så våga testa dina gränser och gå en eLearning idag!

chemical depot industry

e-Learning – 1.3. För dig som arbetar med farligt gods

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste vara utbildade för det. Det gäller samtliga i hela transportkedjan. Från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna.

TYAs nya webbkurs, e-Farligt Gods, vänder sig till alla som är delaktiga i en transport av farligt gods men som inte behöver ADR-intyg. På ett lättillgängligt sätt ges allmänna kunskaper om farligt gods vilket leder till en säkrare hantering av godset. Det i sin tur gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar.

Utbildningen är framtagen för att möta de krav på 1.3 utbildning för delaktiga som ställs i ADR-regelverket. Där finns särskilda krav på både repetition och dokumentation för alla som arbetar med farligt gods.

Läs mer om ADR-kraven.

Ta hjälp av er säkerhetsrådgivare för att bedöma vem eller vilka som behöver 1.3 utbildning hos er. Säkerhetsrådgivaren kan också avgöra om någon behöver komplettera denna utbildning med t.ex. praktiska övningar.

Läs mer och anmäl dig till e-kursen.

Varummottag och mobilapp

Bättre varumottag

Många arbetsolyckor som lastbilsförare råkar ut för sker vid lastning och lossning av gods. För att förebygga arbetsolyckor och undvika bristfälliga varumottag har TYA tagit fram boken Bättre varumottag! – En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Du hittar den här i Webbshopen.

Lastsäkringsapp för smartphones

TYAs Lathund – lastsäkring finns även i appform. Appen innehåller all information från den tryckta lathunden, flera instruktionsfilmer samt en räknare som hjälper lastbilsföraren avgöra hur många spännband som behövs. Du anger metod, mått på godset och värden för din utrustning. Räknaren gör alla beräkningar åt dig och du får svaren direkt.

Appen är uppdaterad och följer den senaste EU-standarden.

Lastsäkringsappen är framtagen för både Android och iOS och kan köpas i respektive appstore.

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Chef för Projekt och utveckling

08-734 52 28

petter.lobrinker@tya.se

Nyheter

Ny branschnorm ska hjälpa förare lastsäkra rätt

12 juni, 2019

Sveriges nya regler för lastsäkring skapar oro i…

Arbete i kyl- och fryslager

15 maj, 2019

Du som arbetar i kyl- och fryslager utsätts…

TYA är på Trucks in Dalarna 17 – 18 maj

15 maj, 2019

Lastbils- och entreprenadmässan arrangeras för sjunde gången, även…
Lastbil på terminal.

57 nya miljoner till förarutbildningar

3 maj, 2019

Regeringen har meddelat att de skjuter till ytterligare…
Till nyhetsarkivet

Dela