Publicerad: 14 februari, 2022, kl. 13:35

Nu ligger årets Skolledarrapport för Flygteknikutbildningen ute

Nu ligger årets Skolledarrapport för Flygteknikutbildningen ute!

Rapporten visar ett något ökat söktryck till gymnasiets flygteknikutbildning, vilket är glädjande. Andelen elever som går ut med godkänd gymnasieexamen i årskurs 3 har också ökat, från 92 procent 2020 till 93,5 procent 2021.

Det är fortsatt få tjejer som söker sig till utbildningen. 13% av de som startade utbildningen höstterminen 2021 är tjejer.  Vi på TYA ser det som vår uppgift att marknadsföra utbildningen så att även tjejer som är intresserade av flyg och teknik ska upptäcka detta gymnasieprogram.  Fler teknikintresserade tjejer på programmet skulle sannolikt göra att fler vågar söka, därför är det viktigt att prata om tjejer på programmet.

Värt att notera är att antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka ända fram till 2026, från dagens 340 000 till 400 000 elever. TYA fortsätter att jobba aktivt för att skapa intresse hos unga att söka till flygteknikutbildningen, så att flyg- och helikopterbolag samt underhållsverkstäder även i framtiden kan rekrytera kompetenta medarbetare. Hela 86% av skolorna har behov av att rekrytera flygtekniklärare vilket också är en viktig parameter.

Läs rapporten här.

Dela: