Publicerad: 18 augusti, 2021, kl. 09:00

Framtidstron ökar i transportbranschen

Trendindikator 2021

Förra årets Trendindikator från TYA genomsyrades av en osäkerhet inför framtiden. Flera av de tillfrågade åkerierna avvaktade med att anställa på grund av coronapandemin. Ett år senare kan man se en tydlig vändning. 34 procent planerar att nyanställa de kommande 6 månaderna, jämfört med 25 procent 2020.

Läs mer och ladda ner Trendindikatorn här.

Dela:

Kontaktperson

Sigalit Slutbäck

VD

08-734 52 20

070-675 28 94

sigalit.slutback@tya.se