Publicerad: 18 augusti, 2020, kl. 04:55

Trendindikatorn 2020 – Stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Lasse Holm på TYA
Lasse Holm Projektledare på TYA

Åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher. Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat under corona, men på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor.

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är positivt men samtidigt en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. I antal handlar det om 1 600 förare de kommande sex månaderna och 3 000 förare på helåret.

– Åkerinäringen har naturligtvis påverkats av covid-19 och många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man kan säga att vi är tillbaka på samma nivå som innan högkonjunkturen, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Läs mer om Trendindikator – åkeri här.

 

Dela: