Kompetensförsörjning

TYA arbetar med arbetsmiljö, rådgivning, omvärldsbevakning och kompetensförsörjning, det vill säga rekrytering till branschen. Det innebär till exempel att vi bidrar till att förutsättningar för rätt kompetens finns på marknaden, bland annat med hjälp av våra regionala projektledare som arbetar långsiktigt mot politiker och skolledare på lokal nivå. Exempel på en viktig fråga för TYA är att vi vill få till fler utbildningsplatser så att skolorna kan ta emot alla elever som söker sig till transportutbildningarna.

Några exempel av de aktiviteter som genomförts under 2019 är

  • TYA bygger om Gymnasieportalen – ett verktyg för elever på transportinriktningen, för lansering 2020.
  • Trendindikatorn 2019 fortsätter visa branschens behov av förare. Våra regionala projektledare arbetar effektivt lokalt och uppvaktar både regionpolitiker och skolledare för att främja antalet utbildningsplatser i varje region.
  • TYA utser årligen ”Årets transportskola” vilket 2019 blev Tegelbruksskolan i Klippan.
  • Vi deltar i Future Skills, och arrangerar tillsammans med skolorna kvaltävlingar för Yrkes-SM gällande elever på gymnasieskolans transportinriktning.
  • Under året 2019 har flera digitala kampanjer genomförts med syfte att driva till kompetensförsörjning, bland annat inför gymnasievalet.

Dela