Kan en teleskoplastare med personkorg vara en lift?

Teleskoplastare med korg, ska vara tillverkad och avsedd för användning tillsammans och utgör då mobil arbetsplattform. EG-försäkran om överensstämmelse medtar då även EN280-1 (mobila arbetsplattformar). I dessa fall ska korgen vara CE-märkt. Besiktning sker som mobil arbetsplattform. Särskild utbildning krävs för den här typen av arbete (www.liftutbildning.se).
En teleskoplastare utan sådan korg, men med annan arbetskorg där avsikten är tillfälliga personlyft, är normalt inte tillåten, då dessa lastare normalt kan tilta redskapsfästet mer än 10 grader.

Dela: