Summering 2020 – Året som gått

Flygteknik

Vi utvecklar våra anslutna företag och deras medarbetare i morgondagens transportbransch.

Nu har vi stängt 2020 som präglats av stora omställningar i och med den pandemi som drabbat världen. Detta har så klart även påverkat TYAs verksamhet där vi lagt stort fokus på att ställa om och inte ställa in. Vår omställning har gjorts med fokus på att möta så många som möjligt och fortsätta att genomföra vårt uppdrag. Alla våra branschråd och konferenser med gymnasieskolor och utbildare har genomförts i digital form och vi har ställt om kurser till distansledda versioner för att hantera behovet av fortbildning på ett smittsäkert sätt.

I den här sammanfattningen kan du ta del av de aktuella projekten för några av våra branscher som vi arbetat med under året. Jag hoppas att du blir nyfiken och vill läsa mer om det som TYA erbjuder och som du hittar här på tya.se. Här kan du alltid läsa om det som händer i din bransch under året som kommer!

Med vänliga hälsningar,

Sigalit Slutbäck,
VD TYA

Läs mer Läs mindre

Verksamhet mot skolorna under 2020

Rektor Bengt Bobeck med blomsterkvast tillsammans med stolta lärare på Oscarsgymnasiet som blev Årets Transportskola 2020. Foto Curt-Robert Lindqvist.
Årets transportskola

Årets transportskola utsågs på konferensen Transportkompetens. Åtta skolor var nominerade och utmärkelsen gick 2020 till Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Årets nominerade skolor fick också nominera elever att bli ambassadörer i TYAs årliga kampanj för att locka fler att söka sig till transportutbildningarna.

Läs mer om Årets transportskola här

eLearning som hjälp för distansutbildning

Under pandemin erbjuder TYA eLearnings kostnadsfritt till transportskolor på gymnasiet, vilket innebär att utbildarna kan ge en varierande och viktig distansutbildning. Fler än tusen kurser genomfördes 2020 till ett värde långt över en miljon kronor.

TYA kommer att fortsätta erbjuda följande kostnadsfria eLearnings för transportskolor till och med den 30 juni 2021:

  • Däckskolan 0
  • eBakgavellyft

För frågor runt eLearnings kontakta er regionala projektledare.

Till sidan ”För skolor och utbildare”

Transportkompetens

2020 års konferens hölls digitalt i oktober. Temat var anställningsbar – krockar branschens förväntningar med skolornas uppdrag när det gäller yrkesutbildningar?

Till sidan ”För skolor och utbildare”

Webbinarier

Fyra livesända webbinarier om bland annat lastsäkring och TYAs nya gymnasieportal har genomförts för att hjälpa skolorna under pandemin.

Gymnasieportalen

En ny uppfräschad gymnasieportal med uppdaterat material för gymnasieskolor har lanserats. Projektet påskyndades av pandemin och skolornas behov av digital undervisning.

Läs mer om Gymnasieportalen

Kvaltävlingar

Under hösten genomfördes tre kvaltävlingar där vinnarna i respektive tävling kvalificerade sig till Yrkes-SM 2022.

Vinnarna är:

  • Moa Lindell, STFG
  • Marcus Ekenberg, Staffangymnasiet
  • Elis Jakobsson, Åkrahällskolan

Läs mer om skoltävlingar

TYA-SM

Då Yrkes-SM i april ställdes in anordnade TYA ett eget SM i samarbete med Linköpings kommun för grenarna Flygteknik och Transportteknik.

Vinnarna är:

  • Emrik Gunnarsson i Flygteknik
  • Daniel Kvist i Transportteknik

Läs mer om skoltävlingar

Ett axplock från 2020 på vad TYA jobbade med mot branscherna

Hjulutrustningsteknik

Filmer
TYA har filmat 20-talet nya instruktionsfilmer för branschen Hjulutrustningsteknik som kommer att användas i framtida utbildningar.

Däckskolan
TYA lanserade Däckskolan 0, en eLearning som ger information och kunskap, med huvudfokus på arbetsmiljö, till den som är ny i yrket eller planerar att börja arbeta med däck.

Flyg

PFAS
Förstudie gällande PFAS -ämnen är genomförd under året. PFAS är en grupp av kemikalier som kan finnas i bland annat rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Kampanj för flygmekaniker
Kampanjen i sociala medier för flygmekaniker föll väl ut och används som underlag för kommande kampanjer inför gymnasieval.

Läs mer

Terminal & Lager

Distansutbildning lastsäkring
För att säkra kompetens inom lastsäkring under pandemin skapades en ny distansutbildning för personal som hanterar styckegods på terminal och lager. Efter en lyckad pilot har ytterligare tre kurstillfällen genomförts och fyra till är planerade för 2021.

Taxi

Guide för anmälan av brott
Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare har reviderats. Guiden innehåller viktig information till alla taxiförare vid polisanmälan av vissa brott där taxiförare ska ses som tjänsteman.

Läs mer

Miljö

Branschnorm
Arbete påbörjat för branschnorm över hur insamlingsarbetet av hushållsavfall ska ske och att det ställs mer enhetliga krav i upphandlingarna (LOU). Kraven som ställs i upphandlingarna behöver vara förenliga med annan gällande lagstiftning som Arbetsmiljölagen.

Läs mer

Petroleum

Kursen Tankbilsförare – Petroleumtransporter
Vi vill göra det så enkelt som möjligt att gå utbildningen trots pandemi. Kursen genomförs på distans sedan i våras. Kursen är obligatorisk och ska genomföras minst var femte år.

Läs mer

Åkeri

Distansutbildningar
TYAs kurser inom lastsäkring och djurtransporter har genomförts med hänsyn tagen till pandemin.

Kampanj med ambassadörer
2020 påbörjade vi ett arbete tillsammans med gymnasieelever på Transportprogrammet som agerar ambassadörer gentemot ungdomar som ska göra sitt gymnasieval. Tanken är att ungdomar möter och inspireras av andra ungdomar utifrån deras förutsättningar och funderingar.

Läs mer

Nytt regelverk YKB
Under året har förändring av regelverket inom YKB skett. För att reda ut vad förändringen innebär anordnade TYA digitala event där Transportstyrelsen informerade om den nya föreskriften och dess koppling till förordning om yrkesförarkompetens.

Läs mer

YKB-lärare fördjupningskurs trafiksäkerhet
Kursen ger deltagaren aktuella kunskaper inom området trafiksäkerhet och stöd för YKB-lärare att utveckla egna utbildningar. Kursen behandlar främst godstransporter och innehållet är anpassat efter de obligatoriska målen i YKB fortbildningens delkurs 5.

APL
TYA har under året reviderat och uppdaterat APL handledarutbildning steg 1 till 3 dagar. Under året blev även TYAs nya loggbok för APL klar. Loggboken är nu en integrerad del på tya.se vilket gör hantering och administration mer effektiv för användarna.

Kollegahjälpen
Kollegahjälpen, som firade 20 år 2020, har fått en egen dag – den 12 november för att sätta extra fokus på vikten av att alla lastbilsförare i Sverige ska känna till Kollegahjälpen och ha telefonnumret, 020-59 60 00, i sin mobil.

Läs mer

Truck och maskin

Tya_Truck&Maskin_ikon

Ökad kvalitet i instruktörsutbildningarna
I syfte att säkerställa våra blivande instruktörers kompetens har TYA infört praktiska tester i samband med maskininstruktörskurser.

Kommunikation kring utbildningsanordnare
Via digital annonsering, nyhetsbrev och hemsidan har TYA informerat anslutna företag om vikten av att vara noggrann vid val av utbildningsanordnare. Det är viktigt att alla medarbetare som arbetar med truck har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna utföra uppgiften säkert.

Digitala konferenser
Årets truck- och maskininstruktörskonferenser har genomförts digitalt. Konferenserna innehöll både ny teknik och information om lagar, regler och utförande av arbetsuppgifter.

Nya säkrare kort
Från och med maj 2020 har TYAs utbildningsintyg och yrkesbevis fått nytt utseende och blivit svårare att förfalska. Gamla kort utfärdade av TYA är fortfarande giltiga.

Läs mer

Truckinstruktörskurser
Höstens kurser genomfördes enligt plan. Den planerade truckinstruktörsvalideringen genomfördes i september på distans.

Animaliska biprodukter

TYA tog under 2019 fram en guide i god hygien vid hantering av animaliska biprodukter (ABP). Guiden kan även användas i pandemitider då det är extra viktigt med en god handhygien.

Läs mer

OSA-guiden

I början av 2020 lanserade TYA den webbaserade OSA-guiden på tya.se som ska hjälpa TYA-anslutna företag att arbeta med sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Till OSA-guiden

Gymnasieportalen

En ny uppfräschad gymnasieportal med uppdaterat material för gymnasieskolor har lanserats. Projektet påskyndades av pandemin och skolornas behov av digital undervisning.

Läs mer

Kommande projekt 2021 – några exempel.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Ett arbete är inlett för att ta fram verktyg och underlag för transportbranschens SAM-arbete. Underlaget kommer att finnas tillgängligt för anslutna företag här på tya.se.

Rehabiliteringsguide

Ses över under 2021 och anpassas efter nya AFS.

Nypremiär för kursen Krisstöd

Kursen innefattar arbetet innan, under och efter en kris. Lärarledd kurs som erbjuds till hösten, under förutsättning att pandemiläget tillåter fysiska kurser.

Taxi – Branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda resor (LOU)

TYA tar fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid upphandlingar. Branschnormen ska ge upphandlare av persontransporter och taxitjänster stöd i arbetet med upphandlingsdokument och vid avtalsuppföljning.

eLearning

eLearning inom ergonomi, liftdumper och djurtransporter är exempel på kommande eLearnings.

Ergonomi för däckmontörer

Broschyr lanseras som ska ge ergonomiska tips för att underlätta och minska belastningsskador i yrket.

Kompetensförsörjning

Vi fortsätter att driva arbetet med kompetensförsörjning till åkeri och flygbranschen via ansökan till aktuella gymnasieutbildningar, samt för dessa och våra övriga branscher via direkt ingång i yrket.

Skolledarrapport

Skolledarrapport för flyg och åkeri kommer under kvartal 1.