Lastsäkring

Ny branschnorm ska hjälpa förare lastsäkra rätt

Sveriges nya regler för lastsäkring skapar oro i transportbranschen. Nu har TYA tagit fram en branschnorm som ska hjälpa förare att göra rätt – i praktiken.
– Det är viktigt att få koll på vad som gäller, innan man står åtalad för arbetsmiljöbrott eller i värsta fall orsakar en olycka, säger TYA:s lastsäkringsexpert Stefan Reimers.

Risken för arbetsskador är stor inom transportbranschen och även om det saknas tillförlitlig statistik uppskattar Arbetsmiljöverket att minst en dödsolycka per år beror på dåligt säkrad last.

– Det största problemet är att kunskapsnivåerna generellt är låga när det gäller lastsäkring. Många förare lastsäkrar som man gjort historiskt, och trots att reglerna ändras fortsätter de att lastsäkra på samma sätt som tidigare. Oftast kan de inte heller själva räkna ut hur man lastsäkrar rätt, säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Gränserna har skjutits

20 maj 2018 ersattes de svenska föreskrifterna av nya som är gemensamma för hela Europa. Även om mycket känns igen, har förändringarna skapat osäkerhet bland svenska åkare. Till exempel innehåller den nya standarden krav på märkning eller certifikat som visar att utrustningen klarar de krafter som uppstår vid transport, något som inte fanns i de svenska föreskrifterna.

– Det kluriga är också att gränserna har förskjutits. Om det till exempel krävdes två spännband förut krävs det nu kanske tre spännband för samma gods. I de nya reglerna finns inte heller några detaljerade instruktioner, vilket betyder att förare själva måste lista ut hur man gör, säger Stefan Reimers på Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA.

Hjälper till att tolka reglerna

Därför har TYA tagit fram en branschnorm som tolkar de nya reglerna och ger både råd och detaljerade instruktioner hur man säkrar olika typer av gods.

– Med branschnormen vill vi minska oron och hjälpa förare att göra rätt i praktiken. Med metoder de redan är vana vid. Följer man våra förslag kan man vara säker på att uppfylla kraven, säger Stefan Reimers.

Fakta: Det här är lastsäkring

  • Lasten ska vara säkrad så att den inte kan glida, tippa, vandra eller rulla på flaket under transport.
  • Säkring kan ske genom låsning, förstängning, surrning eller en kombination av dessa metoder.
  • All lös lastsäkringsutrustning, som spännband, kättingar eller stöttor, får inte vara skadad och ska vara märkt.
  • All fast utrustning ska vara lämpad för lasten, får inte vara skadad och ska vara märkt.
  • Om gods inte säkras rätt kan de ge upphov till att lasten skadas, bilen välter eller personskador vid lossning av godset.

Lastsäkring | Instruktioner | Riktlinjer

Från den 20 maj 2018 gäller nya regler i EU för lastsäkring vid internationella transporter. I Sverige har vi redan sedan tidigare högt ställda krav och de nya reglerna innebär inga större förändringar i hur godset ska lastsäkras men vissa nyheter finns kring mängden utrustning och vilka normer som gäller för den fasta utrustningen.

Som en vägledning och för att tydliggöra vad som gäller vid vägtransport har TYA tillsammans med expertis från MariTerm AB, ett kunskapsföretag specialiserat inom transportsektorn tagit fram en branschnorm presenterad i en rapport som kan laddas hem här.

Rapporten ger exempel på hur olika godsslag kan lastsäkras i enlighet med gällande regler.

Utöver de metoder som anges i denna branschnorm kan även andra lastsäkringsarrangemang användas om de uppfyller föreskriftens krav. Detta kan visas genom att använda TYAs lathund och appar. Praktiska prov eller hänvisning till andra källor, såsom:

  • Europeiska riktlinjer för bästa praxis av lastsäkring för vägtransport (EU BPG)
  • IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
  • IRU International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport

 

Lastsäkring av styckegods för terminalarbetare – ny distansutbildning

Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags utbildning uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare.

Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren efter utbildningen ska ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Utbildningen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, lastpåkänningar under transport, föreskrifter för lastsäkring.

Till anmälan.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

En hjälp i nöden för utsatta förare

3 juni, 2020

I 20 år har Kollegahjälpen stöttat lastbilsförare som…
Big gas-tank goes on highway against the sky

Tankbilskurs på distans

21 april, 2020

På grund av Covid-19 ställde vi in de…
chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Kompetensbehovet stort för flygteknikföretagen

5 mars, 2020

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan…
Till nyhetsarkivet

Dela