Kanaler

Det finns många sätt att nå elever som är nyfikna på Transportprogrammet. Här tipsar vi om några kanaler – men välj inte bara en utan flera!

Sociala medier: Instagram, Snapchat, Facebook

Var synlig där de blivande eleverna finns: i sociala medier! Använd material både från vardagen i skolan och på APL – låt gärna eleverna sköta bilder och uppdateringar. Det är ofta effektivt att ”köpa” avgränsade mottagare. Bilder och korta filmer på 20-60 sekunder är viktiga för att nå unga. Twitter och Kik är inte särskilt användbara för rekrytering.

Riktade brevutskick

Väl formulerade, kortfattade brev med bra bildinnehåll är ett bra sätt att nå ungdomar. Skolan kan använda de kontaktuppgifter som har samlats in under evenemang, köpa adresser för en hyfsat billig peng och/eller kontaktuppgifterna till de elever som sökt programmet i andra eller tredje hand. Tänk på att utskicket bör innehålla dels framtidsmöjligheter/argument för att bli förare/vilka fordon eleverna kan köra efter programmet, dels praktisk information så som hur eleven söker till skolan med mera.

Skolans hemsida

Rekryterar inte elever på egen hand men är viktig som infokanal för de som redan är intresserade. Se till att informationen om programmet är korrekt och enkel att hitta. Snygga och uppdaterade bilder är viktigt, lägg också gärna ut citat från elever och fd elever samt korta filmer.

Bilarna

Använd alltid skolans bilar när det är möjligt. Strajpa skolans bilar med reklam om skolan och programmet, kolla om den lokala branschen vill göra detsamma.

Youtube

Är den kanske största kanalen för ungdomar och därmed potentiellt mycket effektiv. Det krävs dock att inläggen är intressanta för målgruppen och för detta finns inget universalrecept. Några generella tips är att ungdomar vill ha äkthet, gärna se inslag från andra ungdomars vardag och profiler av olika slag. Låt gärna eleverna sköta de flesta inslag på kontot men skolan bör också göra informativa inslag om programmet som är sakliga och mer heltäckande om skolan och programmet.

Lokala medier

För de flesta skolor kommer köpt utrymme i lokaltidningar inte att vara ett kostnadseffektivt alternativ. Det kan dock vara värt att undersöka hur mycket en banner på lokaltidningens sajt kostar, eller om det finns mindre kostsamma annonspaket. Kom ihåg att produktionskostnad tillkommer.

Traditionell reklam

För de flesta skolor kommer köpt utrymme i traditionell reklam, till exempel annonser, utomhuskampanjer, tv- och radioreklam, inte att vara ett kostnadseffektivt alternativ. Om detta alternativ ändå väljs är det viktigt att göra noggranna analyser kring i vilka medier som annonseringen ska göras.

Glöm inte att finnas där ungdomarna finns. Tips från elever:

  •  Vid kiosken
  •  Idrottsevenemang, elevtips var hockeyklubben via träningskamrater.