Sparsam körning

Åkeri

TYA har ett mångårigt arbete inom sparsam körning

Det har många gånger visat sig att när företag utbildat sina förare i sparsam körning har de långsiktiga effekterna av exempelvis minskad bränsleförbrukning och minskat slitage uteblivit. Därför har TYA tagit fram ett koncept som företag kan använda sig av för att nå de långsiktiga positiva effekterna av sparsam körning.

Lastbilar på väg.

TYAs konceptet finns för två målgrupper:

Företag med förare som kör lastbilar

Företag med förare som kör arbetsmaskiner

Konceptet genomförs i flera steg i företaget och börjar med att man utbildar en eller flera instruktörer/coacher, vanligtvis intresserade och motiverade förare. Man kan även ta in en utbildad konsult för detta. På utbildningen lär sig instruktören vilka steg och moment som ska genomföras och hur detta ska gå till.

Instruktören lär sig också hur de olika utbildningshjälpmedlen ska hanteras. Efter instruktörsutbildningen startar sedan arbetet i företaget. Detta genomförs av instruktören med stöd av arbetsledningen. Det omfattar bland annat dokumentering, uppföljning och utbildning av förare.

Dela