Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik

Branschen Hjulutrustningsteknik (Däckservicebranschen) hanterar dagligen mer än 800 olika dimensioner och typer av däck, vilket kräver stora kunskapsresurser. Det finns ca 1200 företag som arbetar med däckservice i Sverige. Branschens behov av nya däckmontörer beräknas till minst 600 personer varje år.

Film om yrket Däckmontör

Branschen för Hjulutrustningsteknik behöver rekrytera. Som ett led i detta har TYA tagit fram en film som beskriver branschen med målet att få fler intresserade av yrket däckmontör.

Filmen som i positiv anda beskriver yrket och branschen, finns att se här nedan.

Du får gärna sprida filmen och visa den i dina nätverk. Syftet är att få fler intresserade av yrket och för att underlätta rekrytering till branschen.

Filmen finns tillgänglig på TYAs Youtubekanal och kommer att skickas ut i social medier för spridning.

Däckverkstad

Förstudie – risker med punkteringsvätskor

Däcktätningsvätskor, ibland kallade punkteringsvätskor, har förekommit på marknaden omkring 20 år och det finns två typer av produkter. Dels de som används efter att en punktering inträffat, dels de som används i förebyggande syfte för att förhindra att luft läcker ut vid en punktering. Hanteringen av förbehandlade däck i bilverkstäder har ökat de senaste åren. Punkteringsvätskorna är kletiga till sin konsistens och däckmontören kan lätt exponeras för produkten via hud och inandning.

På branschrådet 2018 väckte branschen för hjulutrustningsteknik frågan om däcktätningsvätskors påverkan på människa och miljö. Detta har resulterat i en förstudie. Alla frågor är inte besvarade men TYAs förhoppning är att rapporten kan kasta mer ljus över hur däckmontörer ska skydda sig och hur branschen ska arbeta vidare med frågan.

Länk till TYAs sammanfattning av rapporten samt rapportens bilaga 1 från IVL.

 

Ny vinterdäckslag

Alla tunga fordon på svenska vägar, även utländska, ska vara försedda med vinterdäck 1 december till 31 mars när vinterväglag råder. De nya tuffare reglerna om vinterdäckskrav för tung trafik träder i kraft 1 juni 2019.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 29 april 2019 och finns nu att läsa här.

 

Sex projekt inom Hjulutrustningsteknik 2019

Med syfte att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön inom branschen för hjulutrustningsteknik arbetar vi på TYA med några olika projekt;

1. Efter att TYA genomfört förstudien ”Löslastade däck” har TYAs styrgrupp beslutat att genomföra ett projekt där vi i en skrift ska presentera tips för mer säkra sätt att lasta av och på däck från transporter.

2. Genom projektet ”Däckskolan 0” skapar vi en digital introduktionsutbildning inom området Däck och hjul med fokus på bland annat arbetsmiljö och säkerhet. Målgruppen för utbildningen är säsongs- och nyanställda samt APL-elever (Arbetsplatsförlagt Lärande) som genom denna kurs får en baskunskap inom hjulutrustning.

3. TYA arbetar fram material för att upplysa däckmontörer om att pumpa däck på säkert sätt. Ett däck som exploderar kan ge förödande skador.

4. Idag används punkteringsvätskor i däck dels i förebyggande syfte men även vid punktering. Vilka arbetsmiljörisker medför detta för däckmontörer som kommer i kontakt med vätskan? TYA genomför en förstudie under 2019.

5. En däckmontörs arbetsmiljö är tuff. Tunga lyft, böjda kroppsställningar mm är vardag. Under 2019 ska TYA ta fram ett ergonomimaterial som kan ge tips om bra arbetsställningar.

6. Projektet ”Bli däckmontör” har som mål att få ut fler anställningsbara däckmontörer. Det löper över fyra år och vi undersöker möjligheterna att:

  • det via yrkesvuxenskolan skulle kunna erbjudas ett utbildningspaket för att bli däckmontör. Där skulle det ingå kurser i bland annat hjulutrustning, service och truckkörning
  • en validering till Däckmontör ska kunna genomföras
  • gymnasieskolans Fordons- och Transportprogram skulle kunna erbjuda möjligheten att bli däckmontör
Ett däck undersöks.

Kravspecifikationer för däck

Myndigheterna i hela Europa samarbetar kring kravspecifikationer gällande däck och hjulenhet, vilket har medfört nya normer för våtgrepp, buller och luftmotstånd. Normerna för däck- och hjulenhet har stor betydelse för trafiksäkerhet, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Det här leder till ökade krav på yrkeskunskaper hos de anställda i branschen och också höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

 

Däck på ställning.

Vad gör TYA för branschen?

Under 2019 genomför vi fem kurser inom Däck: Däckskolan och Däckskolan 2. Vi arbetar också fram en introduktionsutbildning för helt nyanställda, skolelever eller extrapersonal, med fokus på arbetsmiljö.

Däckmontör är en av yrkeskategorierna i branschen och hjulutrustningsteknik finns också som ett nytt, omfattande ämne i gymnasieskolan där däck och fälg är centrala delar.

Vi bedriver ett flertal projekt inom området ”hjulutrustningsteknik” kopplat till branschens arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning. Exempel på ett arbetsmiljöprojekt kan vara ”Löslastade däck” där problematik med löst lastade däck vid lastning och lossning studeras.

Hjulutrustningsteknik - Göteborg

Fem kurser inom hjulutrustningsteknik

Under 2019 kommer Tya att erbjuda fem kurser inom hjulutrustningsteknik. En grundutbildning och en fortbildning.

Däckskolan Grundutbildning för dig som är verksam i däckbranschen – obligatorisk för DRF´s medlemmar.

TYA har tillsammans med DRF, Däckspecialisternas Riksförbund, utarbetat en tvådagars grundutbildning vad gäller personbilsdäck och hjul med några beröringspunkter för lätta transportfordon. Utbildningen är teoretisk och innehåller inga praktiska moment. Hitta lämpligt kursdatum och anmäl dig här.

Däckskolan 2 för vagn, buss och lättare industrifordon. För dig som jobbar i däckbranschen med tunga däck.

Du som är verksam i däckbranschen och har minst två års yrkeserfarenhet i branschen eller gått Däckskolan eller likvärdig utbildning.
TYA har tillsammans med DRF, Däckspecialisternas Riksförbund, utarbetat en tvådagars utbildning med däck och hjul för lastvagnar, bussar och lättare industrifordon. Utbildningen är teoretisk och innehåller inga praktiska moment. Hitta lämpligt kursdatum och anmäl dig här.

Bokframsida - Trendindikator Däck 2017

TYAs Trendindikator kompetensbehov

En undersökning om rekryteringsläget och arbetsmarknad i branschen för hjulutrustningsteknik

TYA har undersökt branschen för hjulutrustningsteknik i syfte att få kunskap om arbetsmarknaden för däckmontörer/däck- och hjulmekaniker, mätt i form av antal anställda, rekryteringar och uppsägningar.

Resultaten från undersökningen kommer att användas som underlag vid diskussioner kring kompetensbehovet i branschen, vid dialoger med Arbetsförmedlingen, Skolverket och enskilda gymnasieskolor.

TYA jobbar för att fler ska söka sig till yrket, att antalet utbildningsplatser till Fordons- och transportprogrammet ska öka och att praktiken ska hålla hög kvalitet.

Ladda ner Trendindikatorn som pdf-fil här.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd. Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter. Nästa branschråd planeras till våren 2019.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Bildäck och snö.

Praktiska tips för dig som inte jobbar med däck

Transportstyrelsen har mycket information om däck. På deras hemsida hittar du information om vilka regler som gäller för däck på fordon. Vet du till exempel vilket millimeterdjup däcken ska ha eller när du ska sätta på eller ta av vinterdäcken?

Du ska använda vinterdäck 1 december – 31 mars. Dubbdäck är tillåtet 1 oktober – 15 april om det inte är/befaras bli vinterväglag under annan tid.

Det är viktigt att veta vilka däckkombinationer för fordon och släp som är tillåtna vid vinterväglag.

Vid sommarväglag ska däck ha minst 1,6 millimeters mönsterdjup. Vid vinterväglag gäller minst 3 millimeter för lätta fordon och personbilar och minst 5 millimeter för tunga fordon.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Nyheter

Enklare att beställa och gå eLearningkurser

31 oktober, 2019

Från och med fredag 1 november flyttas all…
Däckverkstad

Däcktätningsvätskors påverkan

25 oktober, 2019

2018 väckte branschrådet för hjulutrustningsteknik frågan om hur…

Skyddsombudets dag 23 oktober

23 oktober, 2019

Nyckelordet är samverkan – Vi gör skillnad, annars…
TYA Porträtt

Idag 12/10 är det tidningsbudens dag!

12 oktober, 2019

Grattis alla tidningsdistributörer! Idag är det er dag.
Till nyhetsarkivet

Dela